ΕΕ – Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Βόρειας Μακεδονίας, 17 Μαρτίου 2023

Κύρια αποτελέσματα

Η Βόρεια Μακεδονία και η ΕΕ συναντήθηκαν στις 17 Μαρτίου 2023 για το 16ο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας. 

Το 16ο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξέτασε τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Βόρειας Μακεδονίας στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Οι συμμετέχοντες εστίασαν στη στρατηγική προσχώρησης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κριτηρίων, των οικονομικών κριτηρίων και του κεκτημένου της ΕΕ , και έκαναν απολογισμό των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τις πρόσφατες εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια.