Επίσκεψη του Ευρωπαίου Επίτροπου για την Εσωτερική Αγορά, Τhierry Breton, στα Ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα.

Φωτογραφία: Aπό αριστερά προς τα δεξιά: 1. Θωμαΐς Ευτυχίδου, ΓΓ Βιομηχανίας 2. Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων 3. Thierry Breton, Eυρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά 4. Άννα Μάνη, Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Επίσκεψη στις Ναυπηγικές εγκαταστάσεις της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024 από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά, κ. Thierry Breton, αρμόδιο μεταξύ άλλων για την ενδυνάμωση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας και της αμυντικής τεχνολογίας. H επίσκεψη πραγματοποιήθηκε συνοδεία της Υφυπουργού Ανάπτυξης, κας Άννας Μάνη και της Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας, κας Θωμαΐδας Ευτυχίδου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΝΕΧ, κ. Πάνος Ξενοκώστας, μαζί με υψηλόβαθμα στελέχη του Ομίλου, παρουσίασαν λεπτομερώς στον κ. Breton τη δυναμική που αναπτύσσουν τα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ, σε Ελευσίνα και Σύρο, μετά τις προσθήκες των υπερσύγχρονων δεξαμενών Panamax και Aframax, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να υλοποιηθούν εντός πενταετίας, με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό των ναυπηγικών μονάδων, την υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών, καθώς και την ανάπτυξη υποδομών ΑΠΕ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Thierry Breton μετά την ξενάγησή του στα ναυπηγεία της ONEX, τα μεγαλύτερα της χώρας, δήλωσε: «Η οικονομική μας ασφάλεια πάνω και κάτω από τη θάλασσα: Δύο τομείς στρατηγικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση της ΕΕ. Περισσότερες επενδύσεις και δεξιότητες. Λιγότερη γραφειοκρατία και αθέμιτος ανταγωνισμός από φορείς εκτός ΕE ».

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης, κα Άννα Μάνη τόνισε: «Η παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Breton αναδεικνύει τη σημασία της στρατηγικής της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών ναυπηγείων. Τα ναυπηγεία Ελευσίνας, υπό την καθοδήγηση της ONEX, έχουν ήδη δείξει τον δρόμο προς το μέλλον, μετατρέποντας αυτόν τον ιστορικό χώρο σε έναν σύγχρονο κόμβο ναυπηγικής και ενεργειακής τεχνολογίας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για παρακολούθηση σπουδών σε επαγγέλματα των ναυπηγείων, που ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Είναι στρατηγικής σημασίας η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Ως Υπουργείο Ανάπτυξης, ως Ελληνική Κυβέρνηση, η δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα προς την αναγέννησή της, διασφαλίζοντας ένα φωτεινό και βιώσιμο μέλλον για όλους τους πολίτες και τα Κράτη-Μέλη της Ευρώπης».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΝΕΧ αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης από την Ε.Ε., καθώς και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του ενωσιακού δικαίου, ώστε τα ναυπηγεία κρατών – μελών της Ε.Ε να προστατευτούν αποτελεσματικά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών. Συγκεκριμένα, ο κ. Ξενοκώστας δήλωσε: «Η αναγέννηση των ναυπηγείων της Ελλάδας είναι πρωτίστως μια ευρωπαϊκή υπόθεση που απαιτεί άμεσες πρωτοβουλίες σε θεσμικό επίπεδο. Η OΝΕΧ, ως ηγέτιδα δύναμη στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και μετασχηματισμού της ναυπηγικής βιομηχανίας βρίσκεται διαρκώς σε στενή συνεργασία τόσο με την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης, όσο και με τους αρμόδιους Ευρωπαϊκούς φορείς, προκειμένου ο στόχος για σύγχρονα και ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ναυπηγεία να γίνει πραγματικότητα».