Επιβολή διοικητικών προστίμων σε Δράμα, Χίο και Κεφαλονιά

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Δράμας, σε άνδρα, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, εντός οικοπεδικού χώρου, στην Τ.Κ. Βαθυλάκκου, του δήμου Δράμας.

Για παράβαση της υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου, διοικητικό πρόστιμο, για χρήση αερομεταφερόμενων ιπτάμενων φαναριών – αερόστατων, στην περιοχή του όρμου «Λω», της Δ.Κ. Βροντάδου, του δήμου Χίου.

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κεφαλληνίας, σε άνδρα, για οικοδομικές εργασίες σε οικοπεδικό χώρο και ως εκ τούτου, πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, στην περιοχή Λακήθρα, του δήμου Αργοστολίου, Κεφαλληνίας.

22.8.2023