Επιστολή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στον Πρόεδρο της Βουλής για τη μεθόδευση Διάσκεψης διορισμού νέου ΕΣΡ και μελών ΑΔΑΕ

«Αθήνα 28/9/2023

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Κωνσταντίνο Τασούλα

ΘΕΜΑ: Οι σημερινές συνεδριάσεις της Διάσκεψης Προέδρων

Κύριε Πρόεδρε,

Ενημερώθηκα χθες και ενώ νοσώ από κορονοϊό, ένεκα του οποίου δεν μπορώ να παρίσταμαι στη Βουλή (συνημμ. πιστοποιητικό) ότι συγκαλείτε σήμερα την Διάσκεψη των Προέδρων
για να εισηγηθείτε και να ψηφισθεί-διορισθεί νέα Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και νέα μέλη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Αυτό συμβαίνει την ώρα που η χώρα μας και οι πολίτες της δοκιμάζονται σκληρά, εδώ και εβδομάδες από πολλαπλές καταστροφές, και πλημμύρες που μαίνονται και σήμερα.

 Ο προγραμματισμός Διάσκεψης για τόσο σοβαρά θέματα, όπως ο ορισμός μελών Ανεξαρτήτων Αρχών δεν επιτρέπεται να γίνεται αιφνιδιαστικά ούτε εσπευσμένα. Η σπουδή και η προχειρότητα είναι ορατές και από το γεγονός ότι μέσα σε ελάχιστες ώρες μεταβάλατε την αρχική πρότασή σας, ως προς κάποιες υποψηφιότητες (Τριανταφυλλίδης αντί Δέτση για το ΕΣΡ, Μυριδάκης αντί Τρακάδα για την ΑΔΑΕ).
Οι Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητες και όχι κομματικά ελεγχόμενες. Οι διαδικασίες ενώπιον της Διάσκεψης των Προέδρων πρέπει να είναι ουσιαστικές και όχι διεκπεραιωτικές.
Για τη σημερινή συνεδρίαση ούτε μας ενημερώσατε, ούτε και επιδιώξατε την άποψή μας. Ούτε και για τις υποψηφιότητες. Κάποια πρόσωπα είναι γνωστά, άλλα όχι. Και κάποια είναι γνωστά για την Κομματική Πορεία τους στη ΝΔ.
Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που προτείνετε, θα πρέπει να κληθούν σε ακρόαση από τη Διάσκεψη, η οποία πρέπει να δρα στο φως και όχι στο παρασκήνιο.
Όπως ακριβώς γίνεται με τους δικαστικούς λειτουργούς, για τους οποίους η Διάσκεψη έχει μόνον γνωμοδοτική αρμοδιότητα, πολύ περισσότερο με τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών, οι προτεινόμενοι από εσάς θα πρέπει να προσέλθουν στην Διάσκεψη και να υποβληθούν σε ερωτήσεις. Όμως, στην ημερήσια διάταξη δεν έχετε περιλάβει την ακρόασή τους.
Υπολαμβάνουμε συνεπώς ότι σε κάποια παρασκηνιακή συμφωνία έχετε προβεί, αφού ήδη διοχετεύετε στα ΜΜΕ την πληροφορία ότι «Έχετε εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 3/5» που απαιτείται.
Με δεδομένο το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες Ανεξάρτητες Αρχές έχουν αρμοδιότητα την Ελευθερία της Ενημέρωσης και τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Κορυφαία Δικαιώματα σε ένα Κράτος Δικαίου, για την παραβίαση των οποίων τη Κυβέρνηση ελέγχεται, είναι πρόδηλο ότι η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί απόπειρα χειραγώγησης των διαδικασιών ενώπιον των Ανεξάρτητων Αρχών και ιδίως των διαδικασιών ελέγχου της Κυβέρνησης για το Σκάνδαλο των Παρακολουθήσεων, μέσω του Πρωθυπουργικού Γραφείου και της ΕΥΠ, αλλά και για τα ζητήματα παρεμβάσεών της στη ελευθερία ενημέρωσης.
Επειδή τα ζητήματα αυτά είναι μείζονα σε μία Δημοκρατία, ως Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και Πρώην Πρόεδρος της Βουλής, σας δηλώνω ότι δεν συναινούμε στην διαδικασία που δρομολογήσατε και σας υποβάλλω τα εξής επίσημα αιτήματα, τα οποία ζητώ να θέσετε και στην Διάσκεψη των Προέδρων:

  1.  Να αναβληθούν οι σημερινές συνεδριάσεις
  2. Να συγκληθεί τάχιστα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που είναι αρμόδια για τα θέματα των Ανεξαρτήτων Αρχών και να κληθούν ενώπιόν της ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ και τα υπηρετούντα μέλη αμφοτέρων των Ανεξαρτήτων Αρχών για να ενημερώσουν την Επιτροπή πριν από πάσα αφυπηρέτησή τους, για τα ζητήματα αρμοδιότητάς τους
  3. Να προγραμματίσετε ακρόαση των προτεινομένων προσώπων, μετά από νόμιμη πρόσκλησή μας
  4. Να παράσχετε διαβεβαιώσεις και εξωτερικά εχέγγυα ότι η κίνησή σας δεν στοχεύει στην εξοικονόμηση επιθυμητού αποτελέσματος για την Κυβέρνηση στην υπόθεση ελέγχου της ΑΔΑΕ προς την ΕΥΠ για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.

 

Με τιμή,

Η Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πρ.Πρόεδρος της Βουλής

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου»

 

28.9.2023