ΕΥΔΑΠ: Το ΣτΕ ακύρωσε τον διαγωνισμό που παραχωρεί σε ιδιώτες το δίκτυο υδροδότησης της Αττικής

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του ακύρωσε τον διαγωνισμό που παραχωρεί σε ιδιώτες το δίκτυο υδροδότησης της Αττικής. Πρόκεται για την τρίτη κατά σειρά απόφαση για την ΕΥΔΑΠ και αφορά τον διαγωνσιμό ΣΔΙΤ για την εκχώρηση με ΣΔΙΤ σε ιδιώτες του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του dikastiko.gr: Το ΣτΕ ουσιαστικά αρνείται, θεωρώντας ότι πρόκειται για ενιαίο σύνολο με την ΕΥΔΑΠ που προστατεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας της, την εκχώρηση μέσω σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της Αθήνας.

Τι αφορά

Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι Αλέξανδρος Σαρηβαλάσης και Αικατερίνη Γεωργιάδου που χειρίστηκαν την υπόθεση, πρόκειται για ένα υδροδοτικό σύστημα, που παρέχει πόσιμο νερό στον μισό πληθυσμό της Χώρας και αποτελείται από τις πηγές ύδρευσης, δηλ. από τρεις τεχνητές λίμνες (Εύηνου, Μόρνου και Μαραθώνα) και μία φυσική λίμνη (Υλίκης) και από πλήθος υπόγειων υδατικών πόρων, από ένα εκτεταμένο σύστημα διασύνδεσης αυτών σε ακτίνα 495 χλμ και από τις εγκαταστάσεις άντλησης, αποθήκευσης, ελέγχου και ασφαλούς μεταφοράς του νερού έως την είσοδο των μονάδων επεξεργασίας.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε εκδώσει σχετική προκήρυξη για Διαγωνισμό ΣΔΙΤ, ο οποίος σήμερα ευρίσκεται στο δεύτερο και τελικό στάδιο, για να αφαιρέσει από την απολύτως εξειδικευμένη δημόσια επιχείρηση ΕΥΔΑΠ τη διαχείριση του μεγαλύτερου υδροδοτικού συστήματος της Χώρας (και ενός από τα πολυπλοκότερα της Ευρώπης) και να την αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία .

Προσφυγή

Ύστερα από προσφυγή εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και πολιτών, που συζητήθηκε τον περασμένο Μάιο, δημοσιεύθηκε την Τρίτη 4 Οκτωβρίου η απόφαση 1886/2022 της μείζονος σύνθεσης του Δ’ Τμήματος, η οποία ακύρωσε τον Διαγωνισμό ως παράνομο και συγκεκριμένα ως αντίθετο στο ίδιο το άρθρο 114 του ν. 4812/2021 (περί παραχώρησης της συντήρησης και λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος με ΣΔΙΤ) αλλά και στις διατάξεις του ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ.

Ειδικότερα, η απόφαση, μεταξύ άλλων, δέχθηκε ως αδιαίρετο σύνολο την ΕΥΔΑΠ και το συστημα υδροδότησης, συνεπώς προστατεύεται συνταγματικά ο απολύτως δημόσιος χαρακτήρας του.

Συγκεκριμένα:

(α) η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, στην οποία ανήκει το μεγαλύτερο υδροδοτικό σύστημα της Χώρας (το επονομαζόμενο ως Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα-ΕΥΣ) και η ΕΥΔΑΠ, που μέχρι σήμερα το διαχειρίζεται, «αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύστημα» που αποσκοπεί στην παροχή των υπηρεσιών ύδατος στους πολίτες από τις πηγές έως τις βρύσες,

(β) το ως άνω «ενιαίο λειτουργικό σύστημα» πληροί τους όρους του Συντάγματος για την αδιάλειπτη και ικανοποιητική από κάθε άποψη παροχή νερού, όπως αυτοί ερμηνεύθηκαν από τις ΟλΣτΕ 1906/2014 και 190/2022, δεδομένου ότι αφενός η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αφετέρου η ΕΥΔΑΠ ελέγχεται από το Δημόσιο δια της κατοχής της πλειοψηφίας, τουλάχιστον, του μετοχικού κεφαλαίου από αυτό [ σύμφωνα με νομικούς : εννοεί η απόφαση ότι, όσον αφορά στην ΕΥΔΑΠ, έτσι προβλέπεται ότι πρέπει να είναι βάσει των ως άνω αποφάσεων της Δικαιοσύνης, αν και στην πραγματικότητα, ως γνωστόν, δεν έχουν εφαρμοστεί εξαιτίας της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης (άρθρα 114 και 115 του ν. 4964/2022) δια της οποίας οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ παραμένουν στο Υπερταμείο, αντί να ανήκουν ευθέως στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά παράβαση των αποφάσεων ΟλΣτΕ 190/2022 και 191/2022 ]

(γ) η έννοια του άρθρου 114 του ν. 4812/2021, «κατά τη σύμφωνη προς το Σύνταγμα ερμηνεία», όπως και του νόμου περί ΣΔΙΤ, δηλ. του ν. 3389/2005, είναι ότι η παραχώρηση με ΣΔΙΤ είναι επιτρεπτή μόνο για την εκτέλεση «συγκεκριμένου κάθε φορά έργου ή την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας» και όχι, όπως εν προκειμένω, «για την εν γένει συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ στο σύνολό του». Δεν είναι δηλ. επιτρεπτή, ήδη εκ των ως άνω νόμων, ερμηνευομένων συμφώνως προς το Σύνταγμα, η ανάθεση της συνολικής διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος σε ιδιώτες, όπως επιχειρείται σήμερα με τον εν εξελίξει διαγωνισμό.

Έτσι, η δικαστική απόφαση ακύρωσε όλες τις σχετικές πράξεις του εν εξελίξει Διαγωνισμού (προκήρυξη, απόφαση Υπουργού, απόφαση διυπουργικής επιτροπής) ως παράνομες, διότι παραβίασαν τους ίδιους τους νόμους 4812/2021 και 3389/2005.

8.10.2022