Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ειρήνης: Το Συμβούλιο εγκρίνει μέτρα βοήθειας για τη στήριξη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Γκάνας

 Το Συμβούλιο ενέκρινε δύο μέτρα βοήθειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ειρήνης (EPF) για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και των Ενόπλων Δυνάμεων της Γκάνας , με στόχο την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας στον αμυντικό τομέα.

Δημοκρατία της Μολδαβίας

Το εγκριθέν μέτρο ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ σε περίοδο 40 μηνών και θα χρηματοδοτήσει την παροχή μη φονικού εξοπλισμού στους ακόλουθους τομείς: κινητικότητα, εναέρια επιτήρηση, ηλεκτρονικός πόλεμος και εξοπλισμός επιμελητείας.

Με βάση την προηγούμενη υποστήριξη του EPF, το μέτρο βοήθειας στοχεύει να επιτρέψει στις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να βελτιώσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, να επιταχύνουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τη διαλειτουργικότητα της ΕΕ και, ως εκ τούτου, να προστατεύσουν καλύτερα τους αμάχους σε κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης . Στοχεύει επίσης να ενισχύσει τις ικανότητες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας όσον αφορά τη συμμετοχή της στις στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ (ΚΠΑΑ).

Το μέτρο ζητήθηκε από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στις 5 Φεβρουαρίου 2023 και θα συμπληρώσει άλλα μέτρα βοήθειας που εγκρίθηκαν τον Μάιο του 2023, τον Ιούνιο 2022 και τον Δεκέμβριο του 2021.

Η ΕΕ δεσμεύεται να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη στη Μολδαβία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ως συνέπεια του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας απέναντι στις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες της Ρωσίας.

Γκάνα

Το μέτρο που εγκρίθηκε σήμερα από το Συμβούλιο ανέρχεται σε  25 εκατομμύρια ευρώ σε περίοδο 36 μηνών . Θα ενισχύσει τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων της Γκάνας για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της χώρας και του άμαχου πληθυσμού της.

Χάρη σε αυτή την υποστήριξη, η ΕΕ θα παράσχει βασικό μη θανατηφόρο εξοπλισμό στους ακόλουθους τομείς: ιατρική, στρατιωτική μηχανική, αμυντικές πληροφορίες, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και στοχευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα της γνώσης στρατιωτικής επιμελητείας.

Το μέτρο αυτό ζητήθηκε από την Γκάνα στις 12 Δεκεμβρίου 2023 και θα συμπληρώσει δύο άλλα μέτρα βοήθειας που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2023 και τον Νοέμβριο του 2023, τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος σε εφαρμογή.

Η παράδοση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Γκάνα αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της επιδείνωσης των συνθηκών ασφαλείας στις βόρειες περιοχές των παράκτιων χωρών του Κόλπου της Γουινέας, η οποία συνδυάζει διάφορα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής βοήθειας και της υποστήριξης της διακυβέρνησης, με στόχο πρόληψη και καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού. Συμπληρώνει επίσης τη νέα πρωτοβουλία ΚΠΑΑ (πρωτοβουλία της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα για τον Κόλπο της Γουινέας), συμβάλλοντας στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ιστορικό 

Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Ειρήνης ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021 για να χρηματοδοτήσει όλες τις δράσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) στους τομείς του στρατού και της άμυνας, με στόχο την πρόληψη των συγκρούσεων, τη διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας. Ειδικότερα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ειρήνης επιτρέπει στην ΕΕ να χρηματοδοτεί δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων τρίτων χωρών και περιφερειακών και διεθνών οργανισμών σε στρατιωτικά και αμυντικά θέματα. Άλλοι δικαιούχοι ήταν μεταξύ άλλων η Ουκρανία, η Γεωργία, η Αφρικανική Ένωση, ο Νίγηρας, η Μοζαμβίκη, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μάλι.

5.4.2024