Ε.Ε /Γεωργία: Διορίστηκε νέος επικεφαλής της αποστολής παρακολούθησης

Το Συμβούλιο διόρισε σήμερα τον Δημήτριο Καραμπάλη , Έλληνα διπλωμάτη , ως νέο αρχηγό αποστολής για την αποστολή παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία ( EUMM Georgia ).

Ο Δημήτριος Καραμπάλης είναι σήμερα Διευθυντής για τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τον Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η θητεία του ως επικεφαλής της EUMM Georgia θα διαρκέσει από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 14 Δεκεμβρίου 2023 . Διαδέχεται τον Πρέσβη Marek Szczygiel, πολωνό διπλωμάτη, ως αρχηγός της αποστολής.

Την απόφαση για τον διορισμό του κ. Καράμπαλη έλαβε η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας.

Ιστορικό

Η EUMM Georgia είναι μια άοπλη μη στρατιωτική αποστολή παρακολούθησης που αποτελείται από περισσότερους από 200 παρατηρητές από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αναπτύχθηκε τον Οκτώβριο του 2008 μετά τη συμφωνία των έξι σημείων της 12ης Αυγούστου 2008 με τη μεσολάβηση της ΕΕ και της επακόλουθης συμφωνίας για τα μέτρα εφαρμογής της 8ης Σεπτεμβρίου 2008, που έθεσαν τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας.

Η εντολή της αποστολής συνίσταται στη σταθεροποίηση, την ομαλοποίηση και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης , καθώς και την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ προκειμένου να ενημερώσει τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής και, συνεπώς, να συμβάλει στη μελλοντική δέσμευση της ΕΕ στην περιοχή.

Τα κεντρικά γραφεία της αποστολής βρίσκονται στην Τιφλίδα και τρία επιτόπια γραφεία βρίσκονται στο Γκόρι, τη Μτσχέτα και το Ζουγκντίντι.

31.7.2023