Ε.Ε,: Δήλωση του Eurogroup για τη δημοσιονομική καθοδήγηση για το 2023

Έπειτα από δύο χρόνια παραμονής της πανδημίας του Covid-19, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη στιγμή που προκλήθηκε από την απρόκλητη και αδικαιολόγητη ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Το Eurogroup υποστηρίζει πλήρως όλες τις ενέργειες και κυρώσεις που λαμβάνονται από την ΕΕ και τους συμμάχους της κατά του επιτιθέμενου. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα οικονομικά μέτρα για τη στήριξη της Ουκρανίας και την προστασία των βασικών μας αξιών στην ΕΕ.

Τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ είναι ισχυρά. Η χειμερινή πρόβλεψη της Επιτροπής για το 2022 που δημοσιεύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2022 επιβεβαίωσε ότι η οικονομία ανέκαμψε ισχυρά από την πανδημία Covid-19 με την παραγωγή να εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από τα προ της κρίσης επίπεδα έως το τέλος του 2022 σε όλα τα κράτη μέλη και με την ανεργία να φτάνει σε ιστορικό χαμηλό μέχρι το τέλος του 2021, παρά τη συνεχιζόμενη υψηλή αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη της πανδημίας. Αυτό υπογραμμίζει την επιτυχία των ταχέων, σημαντικών και καλά συντονισμένων πολιτικών μας δράσεων σε επίπεδο ΕΕ, ευρωζώνης και σε εθνικό επίπεδο. Τα μέτρα πολιτικής έχουν βαθμονομηθεί καλά και οι δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές λειτούργησαν χέρι-χέρι για να διευκολύνουν αυτήν την ταχεία ανάκαμψη.  

Ωστόσο, η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί σημαντικά. Ο οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί και προσθέτει στους κινδύνους που απορρέουν από τα συνεχιζόμενα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τον πληθωρισμό που παραμένει υψηλός για περισσότερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Συνεχίζουμε τον ισχυρό συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ για να αντιμετωπίσουμε τους αυξημένους κινδύνους και αβεβαιότητες, καθώς και τον αντίκτυπο στην οικονομία μας. Οι δημοσιονομικές μας πολιτικές πρέπει να παραμείνουν ευέλικτες και ευέλικτες και είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τη στάση της πολιτικής μας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως απαιτείται. Παράλληλα, θα εξετάσουμε και θα εξετάσουμε επειγόντως συγκεκριμένες επιλογές, βασιζόμενοι στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2022 για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου των αυξημένων τιμών της ενέργειας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, ιδιαίτερα τους ευάλωτους πολίτες και τις ΜΜΕ μας.

Παρέχοντας κατευθύνσεις πολιτικής για το συντονισμό των δημοσιονομικών μας πολιτικών, χαιρετίζουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2022 «Συντονισμός δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023». Υπό το πρίσμα της αξιολόγησης της Επιτροπής, επιβεβαιώνουμε τη στρατηγική δημοσιονομικής πολιτικής για φέτος, όπως ορίζεται στο Η δήλωσή μας του Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τα προσχέδια δημοσιονομικών σχεδίων του 2022. Υποστηρίζουμε την άποψη της Επιτροπής ότι, με βάση τις χειμερινές προβλέψεις της για το 2022, η μετάβαση από μια συνολική υποστηρικτική δημοσιονομική στάση στη ζώνη του ευρώ σε μια γενικά ουδέτερη συνολική δημοσιονομική στάση το επόμενο έτος φαίνεται να είναι ενδείκνυται ενώ είναι έτοιμος να αντιδράσει στην εξελισσόμενη οικονομική κατάσταση, εν όψει και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας.Σημειώνουμε επίσης την ετοιμότητα της Επιτροπής να προσαρμόσει την καθοδήγησή της όπως απαιτείται και το αργότερο ως μέρος της εαρινής δέσμης μέτρων της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στα τέλη Μαΐου 2022.

Ταυτόχρονα, υπό το φως της τρέχουσας αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης, απαιτείται διαφοροποίηση των δημοσιονομικών στρατηγικών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη μιας ισορροπημένης συνολικής δημοσιονομικής θέσης στη ζώνη του ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, με σκοπό τη διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους, σε κράτη μέλη με υψηλό δημόσιο χρέος, συμφωνούμε ότι η έναρξη μιας σταδιακής δημοσιονομικής προσαρμογής για τη μείωση του δημόσιου χρέους τους είναι σκόπιμο, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Αυτή η προσαρμογή θα πρέπει να ενσωματωθεί σε μια αξιόπιστη μεσοπρόθεσμη στρατηγική που συνεχίζει να προωθεί τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη δίδυμη μετάβαση και τη βελτίωση της σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών. Από την άλλη πλευρά, τα κράτη μέλη με χαμηλά και μεσαία επίπεδα χρέους θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην επέκταση των δημοσίων επενδύσεων όπου είναι απαραίτητο. Όλα αυτά θα συνέβαλαν στην επίτευξη μιας κατάλληλης συνολικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών τους και να προωθήσουν και να προστατεύσουν υψηλής ποιότητας εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις για να θέσουν τα θεμέλια για υψηλή βιώσιμη ανάπτυξη και να επιτύχουν τους διπλούς στόχους μετάβασης.  

Τέλος, σε σχέση με την αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης, το Eurogroup θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας μας και σε συνεργασία με την Προεδρία του Συμβουλίου και με την κατάλληλη μορφή. Ανυπομονούμε για περαιτέρω συζητήσεις τους επόμενους μήνες με βάση την ουσιαστική πρόοδο μέχρι σήμερα.

14.3.2022