Ε.Ε :Δικαστική συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τη διασφάλιση λογοδοσίας για βασικά διεθνή εγκλήματα στην Ουκρανία

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, οι υπουργοί δικαιοσύνης της ΕΕ συναντήθηκαν στη Στοκχόλμη στο πλαίσιο της άτυπης συνεδρίασης Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ). Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη δικαστική συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τη διασφάλιση λογοδοσίας για βασικά διεθνή εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Ουκρανός υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος έδωσε ενημέρωση για την κατάσταση.

«Το οργανωμένο έγκλημα δεν αποτέλεσε ποτέ τέτοια απειλή για την ΕΕ και τους πολίτες της όσο σήμερα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη Σουηδία. Επομένως, η αποτελεσματική δικαστική συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας καθώς εντείνουμε την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος», λέει ο υπουργός Δικαιοσύνης Gunnar Strömmer.

Στη συνάντηση, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία για την Ποινική Δικαιοσύνη (Eurojust) παρουσίασε το έργο του για την υποστήριξη του συντονισμού των διασυνοριακών ποινικών ερευνών από τις εθνικές αρχές. Στη συνέχεια, οι υπουργοί συζήτησαν τον σημαντικό ρόλο της Eurojust και ενός νέου μέσου για τη μεταφορά των διαδικασιών και πώς αυτό συμβάλλει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

 

Σουηδός υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ

Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την εμπειρία προηγούμενων εθνικών διώξεων για βασικά διεθνή εγκλήματα και να συνεργαστούν μέσω της Eurojust.

Gunnar Strömmer, Υπουργός Δικαιοσύνης της Σουηδίας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας Ντένις Μαλιούσκα συμμετείχε ψηφιακά και παρείχε ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση και τις απόψεις του σχετικά με τη δίωξη βασικών διεθνών εγκλημάτων στην Ουκρανία. Το Σουηδικό Γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας και οι εισαγγελείς εγκλημάτων πολέμου από τη Σουηδική Εισαγγελική Αρχή μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από προηγούμενες διώξεις εγκλημάτων πολέμου και η Eurojust παρουσίασε τη νέα βάση δεδομένων αποδεικτικών στοιχείων. Στη συνέχεια, οι υπουργοί συζήτησαν τα διδάγματα και τις βέλτιστες πρακτικές για τη δίωξη των βασικών διεθνών εγκλημάτων στην Ουκρανία.

«Θα απαιτήσουμε πλήρη ευθύνη για τα φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία. Δεν θα υπάρξει ατιμωρησία για αυτά», είπε ο κ. Strömmer.

28.1.2023