Ε.Ε….. Λευκορωσία: Η ΕΕ παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για ένα χρόνο

Το Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει για ένα ακόμη έτος τα περιοριστικά μέτρα που συνδέονται με την εσωτερική καταστολή στη Λευκορωσία και την υποστήριξη του καθεστώτος στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η απόφαση ελήφθη με βάση την ετήσια ανασκόπηση και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη σοβαρότητα της εσωτερικής κατάστασης στη χώρα και τη συνεχιζόμενη εμπλοκή της Λευκορωσίας στη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Τα μέτρα ισχύουν πλέον έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 .

Από τον Αύγουστο του 2020, η ΕΕ έχει επιβάλει διαδοχικούς γύρους κυρώσεων , εναντίον εκείνων που ευθύνονται για την εσωτερική καταστολή και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και στο πλαίσιο της εμπλοκής της Λευκορωσίας στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας , σηματοδοτώντας έτσι στους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες ότι Οι ενέργειες και η υποστήριξη προς το καθεστώς και τη Ρωσική Ομοσπονδία είχαν κόστος.

Τα περιοριστικά μέτρα συνίστανται σε απαγόρευση ταξιδιού στην ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για πρόσωπα που είναι εισηγμένα στον κατάλογο – επί του παρόντος 195 άτομα , συμπεριλαμβανομένου του Alexandr Lukashenko – και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ισχύει για 34 οντότητες . Επιπλέον, τα πρόσωπα και οι οντότητες της ΕΕ απαγορεύεται να διαθέτουν κεφάλαια σε αυτούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Η Λευκορωσία εξακολουθεί επίσης να υπόκειται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις , συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το εμπόριο, τα αγαθά διπλής χρήσης, την τεχνολογία και τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, τις μεταφορές και άλλα.

Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη συμμετοχή της Λευκορωσίας στον απρόκλητο και αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Επιπλέον, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον λευκορωσικό λαό στο νόμιμο αίτημά του για δημοκρατία, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

28.2,2023