Ε.Ε : Ο δρόμος από το COP27 στο COP28: Ημερίδα σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων σχετικά με τη διεθνή δράση για το κλίμα

Ένα εργαστήριο για τη διεθνή δράση για το κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 18–20 Ιανουαρίου για τους επικεφαλής διαπραγματευτές της ΕΕ. Φέτος, όλοι οι εκπρόσωποι προσκλήθηκαν στη Στοκχόλμη κατά τη διάρκεια της σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η ΕΕ, η οποία διαπραγματεύεται με μία φωνή στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα, συναντήθηκε για να συζητήσει το δρόμο από τη COP27 στη COP28 σε μια στιγμή που γίνεται κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2030 και μετά.

Αρκετές από τις συμμετέχουσες χώρες τόνισαν τη σημασία της σαφέστερης ενημέρωσης σχετικά με το τι αναμένεται να επιτευχθεί. Το εργαστήριο χρησίμευσε επίσης ως πλατφόρμα για συζητήσεις για θέματα όπως η ισότητα των φύλων στη δράση για το κλίμα και πώς να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα αυξήσει τις φιλοδοξίες της σχετικά με τις θέσεις της ενόψει των διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή. Η σουηδική Προεδρία συντονίζει τις εργασίες για τη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ ενόψει της ετήσιας συνόδου της Βόννης τον Ιούνιο του 2023.

Άλλα δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν σχετικά με τις κλιματικές διαπραγματεύσεις περιελάμβαναν τα όρια εκπομπών, τις απώλειες και τις ζημιές που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, τη δίκαιη μετάβαση και τη χρηματοδότηση του κλίματος.

Η πράσινη μετάβαση και το πακέτο Fit for 55 αποτελούν προτεραιότητες της σουηδικής Προεδρίας.

28.1.2023