Ζιμπάμπουε: Το Συμβούλιο της Ε.Ε. ανανεώνει τα περιοριστικά μέτρα για ένα ακόμη έτος

Το Συμβούλιο ανανέωσε σήμερα τα περιοριστικά του μέτρα ενόψει της κατάστασης στη Ζιμπάμπουε για ένα ακόμη έτος, έως τις 20 Φεβρουαρίου 2025 .

Τα ισχύοντα μέτρα της ΕΕ συνίστανται σε εμπάργκο σε όπλα και εξοπλισμό που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή και σε δέσμευση στοχευμένων περιουσιακών στοιχείων εναντίον μιας οντότητας, της Zimbabwe Defense Industries .

Από τον Φεβρουάριο του 2022 δεν υπάρχουν καταχωρημένα άτομα.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Ζιμπάμπουε, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπενθυμίζει ότι είναι διατεθειμένη να προσαρμόσει αναλόγως ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών της.

Ιστορικό

Στις 15 Φεβρουαρίου 2011 , το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/101/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα ενόψει της κατάστασης στη Ζιμπάμπουε.

Τα υπόλοιπα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν δεν επηρεάζουν τους κατοίκους της Ζιμπάμπουε, την οικονομία της, τις άμεσες ξένες επενδύσεις ή το εμπόριο.

2.2.2024