Η Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Σ Σάμου

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Μουσείου Οίνου η 9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου για την Έγκριση των Πεπραγμένων Διοικήσεως και του Ισολογισμού έτους 2022. 

Πρόεδρος της Συνέλευσης εξελέγη ο κ. Μανώλης Ματθαίου και γραμματέας η κα Μαρία Κονδύλη-Πανουράκη, οι οποίοι  με την παρουσία τους στήριξαν την ευρύτερη θεσμική δράση του Συνεταιρισμού της Σάμου.

Ο πρόεδρος Δ.Σ Γιάννης Σκούτας, ο γενικός διευθυντής Ηλίας Καριώτογλου και οι διευθυντές των τμημάτων έκαναν μια συνοπτική αλλά πλήρη ενημέρωση για τις ενέργειες και τις δράσεις του 2022 καθώς και των 9 μηνών του 2023 και απάντησαν στις επιμέρους ουσιαστικές ερωτήσεις των μελών.

Στη Γ.Σ επικράτησε ήπιο κλίμα και υπερψηφίστηκαν, μετά από ωφέλιμη συζήτηση, τα πεπραγμένα σύμφωνα με τη νομοθεσία:

  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π – Απολογισμός χρήσεως 2022.
  • Έκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022.
  • Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2022 και   απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.
  • Προϋπολογισμός χρήσεως 2023.

Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι η πορεία του Συνεταιρισμού είναι απολύτως εντός στόχων τόσο για το 2022 όσο και για το τρέχον έτος 2023. Κύρια χαρακτηριστικά είναι αφενός οι ισχυρές προοπτικές αύξησης πωλήσεων εμφιαλωμένων οίνων στη διεθνή και εγχώρια αγορά εις βάρος των «χύμα» πωλήσεων και παράλληλα, η συνεχόμενη τα τελευταία χρόνια κατ’ έτος βελτίωση της τιμής παραγωγού. 

Έγινε ανάλυση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία και ξεπέρασαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολούθησε ενημέρωση για την πορεία αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του ΕΟΣ Σάμου στο Μαλαγάρι, έκτασης 29 περίπου στρεμμάτων ως προς τη δημιουργία του «Μεσογειακού Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Συνεργατικότητας Σάμου».

25.10.2023