Η ΕΕ διορίζει νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο για την περιοχή του Κόλπου

 Tο Συμβούλιο διόρισε τον Luigi di Maio Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για την περιοχή του Κόλπου.

Τα καθήκοντα του νέου ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ θα είναι να αναπτύξει περαιτέρω μια ισχυρότερη, συνολική και πιο στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ με τις χώρες της περιοχής του Κόλπου, υποστηρίζοντας τον Ύπατο Εκπρόσωπο στην εφαρμογή των πτυχών εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της κοινής ανακοίνωσης της ΕΕ σχετικά με μια στρατηγική εταιρική σχέση με τον Κόλπο της 18ης Μαΐου 2022 και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2022.

Ο ΕΕΕΕ θα αναζητήσει τους καλύτερους τρόπους για να συμβάλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής με τη συμμετοχή και την υποστήριξη του διαλόγου και των μακροπρόθεσμων περιφερειακών λύσεων με μεμονωμένους εταίρους του Κόλπου και σχετικούς περιφερειακούς οργανισμούς. Θα υποστηρίξει και θα συνεργαστεί εξίσου με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμβάλει στη διασφάλιση της συνέπειας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στην περιοχή και να συμβάλει στην αύξηση της προβολής και της κατανόησης του ρόλου της ΕΕ .

Ο κ. Di Maio θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιουνίου, με αρχική θητεία 21 μηνών .

Ο κ. Di Maio διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας από το 2019 έως το 2022. Προηγουμένως κατείχε θέσεις Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών, Αντιπροέδρου της Βουλής και Μέλος της Επιτροπής Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 17ο ιταλικό νομοθετικό σώμα.

Οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ προτείνονται από τον Ύπατο Εκπρόσωπο για να προωθήσουν τις πολιτικές και τα συμφέροντα της ΕΕ σε συγκεκριμένες περιοχές και χώρες και να παρέχουν στην ΕΕ ενεργή πολιτική παρουσία σε αυτούς τους τομείς.

Επί του παρόντος, δέκα ΕΕΕΕ υποστηρίζουν το έργο του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Josep Borrell.

15.5.2023