Η ΕΕ ενισχύει τις μη στρατιωτικές της αποστολές για να ανταποκρίνεται καλύτερα σε κρίσεις σε όλο τον κόσμο

Το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη του συμφώνησαν σε ένα νέο Σύμφωνο Πολιτικής ΚΠΑΑ , ένα βασικό παραδοτέο από τη Στρατηγική Πυξίδα που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2022.

Josep Borrell

Περισσότερες από 2.200 γυναίκες και άνδρες εργάζονται σε 13 μη στρατιωτικές αποστολές σε τρεις ηπείρους. Αντιδρούν σε ποικίλες καταστάσεις, από την παρακολούθηση κρίσεων, την ενίσχυση των ικανοτήτων των χωρών εταίρων έως την υποστήριξη του έργου της αστυνομίας ή του δικαστικού σώματος. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός. Με το νέο Compact, θα κάνουμε τις αποστολές μας πιο αποτελεσματικές δρώντας ταχύτερα, ασφαλιζόμενοι από νέες και αναδυόμενες απειλές, επενδύοντας σε περισσότερες και καλύτερες δυνατότητες για πολιτικούς σκοπούς και συνεργαζόμενοι περισσότερο με τους εταίρους μας.

Josep Borrell, Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας

Το Σύμφωνο στοχεύει να ενισχύσει την πολιτική πλευρά της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα , τον αντίκτυπο, την ευελιξία και την ευρωστία των πολιτικών αποστολών . Αυτό θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις τρέχουσες, τις αναδυόμενες και τις μελλοντικές προκλήσεις ασφάλειας . Το Σύμφωνο θα επιτρέψει επίσης στην ΕΕ να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά το τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την επιστροφή του πολέμου στην Ευρώπη με τον απρόκλητο και αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αυξήσει την πολιτική προβολή της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ, μεταξύ άλλων μέσω ετήσιων συζητήσεων σε υπουργικό επίπεδο , καθώς και με την κατανόηση της συμβολής της στην ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων και των εταίρων της ΕΕ.

Η ΕΕ σχεδιάζει επίσης να είναι έτοιμη να αναπτύξει 200 ​​πολιτικούς εμπειρογνώμονες εντός 30 ημερών , όταν χρειαστεί, ακόμη και σε πολύπλοκα περιβάλλοντα.

Το νέο Σύμφωνο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ενίσχυση των αρχηγείων για μη στρατιωτικές αποστολές, ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών υποδοχής και συναφών αποστολών, ενίσχυση των συνεργειών με άλλα μέσα της ΕΕ στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης σε Συγκρούσεις και Κρίσεις και προώθηση του συντονισμού και της συνεργασίας με τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις (ΔΕΥ ) και άλλους σχετικούς παράγοντες και εταίρους της ΕΕ. Στοχεύει επίσης στην περαιτέρω επένδυση στις απαραίτητες ικανότητες με στόχο την αύξηση του αριθμού των αποσπασμένων εμπειρογνωμόνων σε όλες τις αποστολές και όλα τα επίπεδα, με στόχο την επίτευξη τουλάχιστον 40% συμμετοχής γυναικών και 100% αποσπασμένου προσωπικού σε επιχειρησιακές θέσεις.

Θα δημιουργηθεί μια διαδικασία ανάπτυξης μη στρατιωτικών ικανοτήτων για την αξιολόγηση των αναγκών ικανοτήτων, την ανάπτυξη απαιτήσεων, τη διεξαγωγή ανάλυσης κενών και την περιοδική επανεξέταση της προόδου που σημειώνεται σύμφωνα με το νέο Σύμφωνο Πολιτικής ΚΠΑΑ.

Ιστορικό

Το νέο Σύμφωνο Πολιτικής ΚΠΑΑ βασίζεται στο πρώτο Σύμφωνο που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2018. Μέσω του πρώτου Συμφώνου, η ΕΕ ενίσχυσε την ικανότητά της να αναπτύσσει και να διατηρεί μη στρατιωτικές αποστολές διαχείρισης κρίσεων. Αυτές οι αποστολές στοχεύουν στην ενίσχυση της αστυνομίας, του κράτους δικαίου και της πολιτικής διοίκησης σε εύθραυστα περιβάλλοντα και συγκρούσεις.

Η ΕΕ εκτελεί επί του παρόντος 13 μη στρατιωτικές αποστολές σε 3 ηπείρους:

 • Συμβουλευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ (EUAM Iraq)
 • η αποστολή βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στη Λιβύη (EUBAM Libya)
 • η αποστολή συνοριακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σημείο διέλευσης της Ράφα (EUBAM Rafah)
 • η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αστυνομίας και Κράτους Δικαίου για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη (EUPOL COPPS)
 • η Συμβουλευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUAM RCA)
 • η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali)
 • η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον Νίγηρα (EUCAP Sahel Niger)
 • η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στη Σομαλία (EUCAP Sahel Somalia)
 • η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX)
 • η αποστολή παρακολούθησης της ΕΕ στη Γεωργία (EUMM Georgia)
 • η Συμβουλευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία (EUAM Ukraine),
 • η αποστολή της ΕΕ στην Αρμενία (EUM Armenia),
 • και της πρόσφατα συσταθείσας αποστολής εταιρικής σχέσης της ΕΕ στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (EUPM Moldova)

22.5.2023