Η ΕΕ θέλει να αυξήσει τον αριθμό των απελάσεων

Γράφει η Vicky Kostenas Lagdos

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δημιουργήσει ένα κοινό σύστημα επαναπατρισμού για μετανάστες χωρίς δικαίωμα διαμονής. Αυτό θα πρέπει να ανακουφίσει χώρες όπως η Γερμανία.
Για χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο στις προσπάθειές της να αυξήσει τις απελάσεις. Τώρα η Επιτροπή των Βρυξελλών κάνει μια νέα προσπάθεια και παρουσιάζει ένα έγγραφο στρατηγικής.
Το υπόβαθρο σε αυτό είναι, ότι ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ έχει αυξηθεί απότομα το 2022, εξήγησε η Επίτροπος Εσωτερικών της ΕΕ Ylva Johansson, στην παρουσίαση.
Η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν έχει δικαίωμα ασύλου, αλλά πολλοί υπέβαλαν αίτηση.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο 2022 υποβλήθηκαν 920.000 αιτήσεις ασύλου. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 50 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
«Αυτό θέτει το σύστημα ασύλου μας και τις δυνατότητες υποδοχής υπό τεράστια πίεση», είπε η Ylva Johansson.

Σύμφωνα με την Επιτροπή της ΕΕ το 29 τοις εκατό εκείνων των ανθρώπων, που θα έπρεπε να είχαν εγκαταλείψει τα κράτη της ΕΕ, εγκατέλειψαν τη χώρα το 2019. Το 2021 το ποσοστό ήταν τότε 21 τοις εκατό. Η αρχή των Βρυξελλών είχε ανακοινώσει στόχο περίπου 70% το 2018.
Προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των επιστροφών η ΕΕ θέλει να διασφαλίσε, ότι τα κράτη μέλη συνεργάζονται με συντονισμένο τρόπο. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή δημιούργησε ξεχωριστό τμήμα εντός του οργανισμού προστασίας των συνόρων Frontex. Επικεφαλής της είναι η συντονίστρια επαναπατρισμού Mari Juritsch, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από τον Μάιο του 2022.

Παροχή βοήθειας κατά την επιστροφή
«Οι επαναπατρισμοί είναι κοινή ευθύνη», είπε η Juritsch. Ειδικά σε τρίτες χώρες, όπου δεν υπάρχουν μεγάλα πολιτικά εμπόδια ή προβλήματα με τα θεμελιώδη δικαιώματα, θα έπρεπε να σταλούν πίσω περισσότεροι άνθρωποι.
Το έγγραφο στρατηγικής περιέχει πολλές προτάσεις. Εκτός από την αυξημένη συνεργασία, η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας, υπάρχουν σχέδια για την παροχή επαγγελματικής υποστήριξης στους μετανάστες κατά την επανένταξη στη χώρα καταγωγής τους. Επιπλέον η όλη διαδικασία πρόκειται να ψηφιοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Ylva Johansson, οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου υποβλήθηκαν στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αυστρία. Σε σχέση με τον αριθμό των κατοίκων, η Κύπρος, η Αυστρία και η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες. Οι υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της ΕΕ θα μιλήσουν επίσης για συνεργασία με τρίτες χώρες σε περίπτωση επιστροφών σε συνάντηση στη Στοκχόλμη αυτή την Πέμπτη.

Vicky Kostenas Lagdos

Schriftstellerin und Dichterin
Zürich, 10. Ferbuar 2023