Η ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΗΣ Πνευματικό μήνυμα του π. Γεωργίου Χριστοδούλου για την λύση της και προτροπή για καταφυγή στην εκκλησία

Της αγιογράφου, κριτικού βιβλίου & τέχνης, Μαριλένας Φωκά (ΜΑ)

 

Η μαγεία έκανε την εμφάνισή της στην γη μαζί με τον πτωτικό άνθρωπο ο οποίος  όταν κατακυριεύτηκε από τα πάθη του θέλησε να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του σκότους για να επιτύχει  ιδιοτελείς σκοπούς που δεν θα μπορούσε με τις δικές του δυνάμεις. Η εκκλησία θεωρεί μεγάλο αμάρτημα την ενασχόληση με τη μαγεία και ο 61ος Κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου ορίζει επιτίμιο έξι χρόνων. Εκείνους δε που επιμένουν σ’ αυτά τους αφορίζει. Ο Μ. Βασίλειος τους κατατάσσει με τους φονεύσαντες θεληματικά και τους κανονίζει να μην κοινωνούν για είκοσι χρόνια καθώς  η μαγεία δεν είναι ένα απλό πταίσμα, αλλά άρνηση του Θεού. 

Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους περίφημοι ήταν οι Χαλδαίοι αστρολόγοι ενώ κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας, λόγω της αμάθειας των Χριστιανών η μαγεία ήταν ευρέως διαδεδομένη.  Οι Άγιοι  Κοσμάς ο  Αιτωλός και ο Νικόδημος ο  Αγιορείτης προσπάθησαν να αφυπνίσουν τους χριστιανούς. Ο Άγιος Νικόδημος ανέφερε για την πτώση των χριστιανών της εποχής του, οι οποίοι ουσιαστικά έρχονταν αντιμέτωποι με τον Χριστό, γιατί ο μεν Χριστός με τον σταυρικό του θάνατο  απάλλαξε από την δουλεία και την τυραννία του διαβόλου τον κόσμο και τους Χριστιανούς , αυτοί δε με τη μαγεία, τον ξαναφέρνουν στον κόσμο και τον ξανακάνουν τύραννό τους.

Η μαγεία δεν αφορά σε μια  πρακτική αλλά χωρίζεται σε δώδεκα είδη :

Πρώτο είδος είναι «η κυρίως και καθαυτό λεγόμενη μαγεία», που είναι η μέθοδος  δια της οποίας οι άνθρωποι έρχονται σε επικοινωνία με τους δαίμονες, για να τους ρωτήσουν διάφορα θέματα που τους απασχολούν. 

Δεύτερο είδος μαγείας είναι η μαντεία όπου «και δια μέσου της παλάμης της χειρός τους η της λεκάνης η των θυσιών η απατηλών εμπλάστρων η άλλων τοιούτων σημείων οι μάγοι  νομίζουν ότι προλέγουν τα μελλούμενα». 

Τρίτο είδος είναι η γοητεία, όπου οι μάγοι  που θρηνούν πάνω στα μνήματα και επικαλούνται τους δαίμονες για να κάνουν κάποιο κακό στους ανθρώπους. Γόητες  θεωρούνται όσοι βλέπουν φαντασίες στα μνήματα και καίνε τους λεγόμενους βρυκόλακες.
Τέταρτο είδος είναι η λεγόμενοι γητεία, στην  οποία  μαζί με την επίκληση των δαιμόνων αναμιγνύουν «και τους ψαλμούς του Δαβίδ και τα ονόματα των αγίων και του Χριστού και της Θεοτόκου».

Πέμπτο είδος είναι η επαοιδία όπου   «με κάποιας επωδάς και καλέσματα των δαιμόνων  δένουν τα ανδρόγυνα».
Έκτο είδος μαγείας είναι η φαρμακεία,όπου δια της μαγικής τέχνης κατασκευάζουν κάποια φαρμακερά ποτά, η για  να θανατώσουν κάποιον, η δια να σκοτίσουν τον εγκέφαλό του, η  να τον ελκύσουν εις την σαρκική αγάπη αυτών, τα οποία μάλιστα μεταχειρίζονται οι γυναίκες προς τους άνδρας, δια να τραβήξουν αυτούς εις έρωτα».
Έβδομο είδος είναι η οιωνοσκοπία, και αφορά όσους  προσέχουν τα ζώα, τα πουλιά, την ατμόσφαιρα, τον ήλιο, την σελήνη προλέγοντας το μέλλον. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι άνθρωποι που πιστεύουν σε μοίρες, σε ριζικά, σε στοιχιά, σε ποδαρικά και σε όνειρα και όσοι έχουν προλήψεις για διάφορα πράγματα.
Όγδοο είδος μαγείας είναι η νεφοδιωκτική  που αφορά τους  παρατηρούντες τα σχήματα των νεφελών, και μάλιστα όταν βασιλεύει ο ήλιος προλέγουν τα μέλλοντα».
Ένατο είδος μαγείας είναι η αστρολογία, και η πίστη  ότι οι άνθρωποι διευθύνονται από την κίνηση του ουρανού και των αστέρων (κτισμάτων του Ακτίστου Θεού ) και βέβαια όλα τα πάθη της ψυχής τους τα αποδίδουν στα αστέρια. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα ωροσκόπια, με τα οποία ασχολείται πολύ ο σημερινός άνθρωπος.
Δέκατο είδος μαγικών είναι τα λεγόμενα φυλακτάρια που φτιάχνουν  οι μάγοι τα οποία τυλίγουν με μια μεταξωτή κλωστή, και γράφουν επάνω σ αυτά δαιμονικά ονόματα. Φυλακτήριοι λέγονται και εκείνοι που πιστεύουν σε τέτοια δαιμονικά φυλακτά, τα κρεμούν πάνω τους και νομίζουν ότι κατ αυτόν τον τρόπο θα απαλλαγούν από ασθένειες και βασκανίες ανθρώπων. 

 Ενδέκατο είδος μαγείας είναι οι λεγόμενοι κλήδονες, οι οποίοι παρατηρούν τα μέλλοντα με λόγους και κλήσεις. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται όσοι ανάβουν πυρκαγιές και μ αυτές παρατηρούν το μέλλον των ανθρώπων, οι εγγαστρίμυθοι «οι από κοιλίας φωνούντες και λέγοντες μύθους και μαντείας», καθώς και εκείνοι που παρατηρούν τα σπλάχνα των ζώων και άλλα γεγονότα για να βλέπουν το μέλλον των ανθρώπων.
  Δωδέκατο είδος μαγείας είναι ο πνευματισμός, κατά τον οποίο υψώνονται στον αέρα, καθώς και «το να παίρνουν μερικοί ιερείς κηρία πίσσινα και να πηγαίνουν μέσα εις βουνά και λαγκάδια και εκεί να τα ανάπτουν και φορένοντες ανάστροφα τα ιερά των να διαβάζουν την Σολομωνικήν η μάλλον ειπείν διαβολικήν ώστε να πεθαίνουν οι  οι εχθροί των η να ψοφούν τα ζώα των». Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται και εκείνοι που τρέχουν σε μάγους για να λάβουν την βοήθειά τους για να νικήσουν κάποιον με τον οποίον βρίσκονται σε έχθρα.
Δέκατο τρίτο είδος μαγείας και μαντείας είναι τα αναστενάρια «το να βαστάζουν  κόσμιοι Χριστιανοί, τις ιεράς εικόνας του αγίου Γεωργίου, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, και άλλων αγίων εις τους ώμους των, σε καιρό πανηγύρεων αυτών, και να τρέχουν ωσάν τρελοί και δαιμονισμένοι εδώ και εκεί μέσα εις βουνά και λαγκάδια, και να κτυπούν πότε εις ένα μέρος και πότε εις άλλο με τις αγίας εικόνας,  προμαντεύοντες και φανερώνοντες εκείνα, όπου κάποιοι έχασαν και άλλα όμοια».

π. Γεώργιος Χριστοδούλου

Μεγάλος Άγιος την εκκλησίας αναδείχθηκε και ο πρώην μάγος Κυπριανός που τιμάυται μαζί με την παρθένο Αγία Ιουστίνη που έγινε η αιτία της μεταστροφής του. Η εκκλησία διαθέτει ευχές του Αγίου Κυπρινού όπως και του Μεγάλου Βασιλείου για απαλλαγή από τα μάγια που τις διαβάζει ιερέας.
Ο πρωτοπρεσβύτερος και υπεύθυνος νεότητος του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού, π. Γεώργιος Χριστοδούλου,  δημοσίευσε στο διαδίκτυο:  

«Πώς λύνονται τα μάγια!!! 

Σχετικά με την περίπτωση που πήρε το φως της δημοσιότητας με έναν γνωστό αστρολόγο και σκανδάλισε και μπέρδεψε πολλούς.

Έγινε ιερομόναχος για να γίνει δεσπότης όπως αναφέρει αλλά ξαναγύρισε στην παλιά του εργασία διότι δεν είχε μεγάλη διαφορά. Και πριν έλυνε μάγια και μετά σαν ιερέας. Το μόνο που αλλάζει είναι οι ευχές. 

Μέγιστο λάθος!

Όπως αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν ένας μάγος καλείται να λύσει μάγια, επικαλείται έναν δυνατότερο δαίμονα να πάει να διώξει τον μικρότερο και πιο αδύναμο. Τότε εγκαθίσταται ο δυνατότερος δαίμονας και για λίγο καιρό επικρατεί ησυχία, ξεγελώντας έτσι τους ανθρώπους ότι λύθηκαν δήθεν τα μάγια. Ο δυνατότερος όμως δαίμονας είναι και πονηρότερος. Με φοβερή τεχνική σου κάνει μετά την ζωή κόλαση χωρίς να το αντιληφθείς και σου κλέβει την ψυχή. Αυτή είναι η λύση της μαγείας όταν καταφεύγει κάποιος σε μάγους, μέντιουμ, αστρολόγους κτλ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ!

Η δύναμη της Εκκλησίας και της Ιερωσύνης!

Όταν κάποιος καταφεύγει σε αληθινό ιερέα με αποστολική διαδοχή, να έχει δηλαδή δοσμένη εξουσία από τον ίδιο τον Θεό μέσω χειροτονίας που φθάνει αλυσιδωτά στα χρόνια των Αποστόλων, χωρίς να έχει σπάσει ποτέ (η αλυσίδα), τότε έχουμε Θεϊκή παρέμβαση.

Ο άνθρωπος που συμμετέχει σε Ιερά Μυστήρια(Εξομολόγηση, Θεία Λειτουργία, Θεία Κοινωνία) τελουμένων υπό κανονικών Ιερέων, δύσκολα μπαίνει στη ζωή του ο διάβολος.

Διότι τα μάγια δεν είναι ο Harry Potter με το μαγικό ραβδί, αλλά ο ίδιος ο διάβολος που μας κάνει άνω κάτω την ζωή.

Ο διάβολος φοβάται τον Θεό διότι μόνο ο Θεός έχει την αληθινή δύναμη και εξουσία να μας απαλλάξει από το κακό.

Άρα λοιπόν, καταφεύγουμε στην Εκκλησία, στην ιερωσύνη, στον παντοδύναμο Θεό και Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου και όχι σε μάγους κτλ.

Η Παναγία λένε οι άγιοι κλαίει μία φορά για τους αμαρτωλούς και δύο φορές για όσους ασχολούνται με αυτά διότι είναι σαν να υπογράφουν συμβόλαιο με τον διάβολο.

Μακριά από μάγους, μέντιουμ, αστρολόγους, ζώδια κτλ.

Βάλτε τον Θεό της ειρήνης και της αγάπης στη ζωή σας!

π. Γεώργιος Χριστοδούλου»

(Πηγές : Τι είναι η μαγεία; (impantokratoros.gr, φωτογραφικό υλικό από το διαδίκτυο)

22.2.2022