Η νέα Συντονιστική Επιτροπή Αθηνών της Λέσχης Φίλων της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος

Συνεστήθη η νέα Συντονιστική Επιτροπή Αθηνών της Λέσχης Φίλων της Ε.Σ.Ε. που αποτελείται από την εκπαιδευτικό Ευαγγελία Λιάπη (εις το μέσον), τη δημοσιογράφο Κατερίνα Καράμπελα (αριστερά) και την εκπαιδευτικό Χαρά Κουρλέση (δεξιά).

Ευχόμαστε πολλές και σημαντικές επιτυχίες στο έργο τους

Αλέξανδρος Κακαβάς
Πρόεδρος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος

28.8.2023