Η ΠτΔ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η ομιλία της ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου στα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας:

Με χαρά εγκαινιάζω σήμερα τη νέα εποχή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας, την επανέκθεση των ευρημάτων που συνθέτουν το σπάνιο μνημειακό απόθεμα της ιερής πόλης. Οργανικά δεμένο με τον αρχαιολογικό χώρο, τόπο της μυστηριακής λατρείας που κατέστησε την Ελευσίνα ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα του αρχαίου ελληνικού κόσμου, το Μουσείο υπήρξε κατά το παρελθόν ένα γοητευτικό αποθετήριο ευρημάτων, οργανωμένων ωστόσο κατά γραμμικό και ταξινομικό τρόπο, διαχωρισμένων ανάλογα με το υλικό και τη χρονολογία τους. Σήμερα, όμως, τα μουσεία δεν λειτουργούν στη βάση μιας «αποθηκευτικής», θα την έλεγα, λογικής, αλλά επιδιώκουν να γίνουν ζωντανοί οργανισμοί, προσανατολισμένοι σε μια ουσιαστική μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών με τρόπο άμεσο και δυναμικό, με δράσεις και ενέργειες που μετουσιώνουν την επαφή του επισκέπτη με τα εκτιθέμενα αντικείμενα σε μια πολυσήμαντη εμπειρία. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται πλέον και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας. Εφαρμόζοντας στην πράξη τις σύγχρονες μουσειολογικές αντιλήψεις, στρέφεται προς την ανάδειξη της ουσίας του τόπου, εστιάζοντας στο θέμα των ελευσίνιων μυστηρίων και δίνοντας έμφαση στον ιδρυτικό μύθο της λατρείας και το τυπικό της μύησης.
Πιστεύω ότι η νέα έκθεση των ευρημάτων θα διευρύνει το πεδίο της αισθητικής, γνωστικής και αισθητηριακής εμπειρίας και, με τον εμπλουτισμό του εποπτικού υλικού, τη συνδρομή της τεχνολογίας, τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο αφήγημα, ώστε το κοινό να προσεγγίσει βιωματικά το περιεχόμενο και το νόημα της έννοιας του «ιερού» κατά την αρχαιότητα. Τοποθετώντας τον επισκέπτη στο επίκεντρο, διεγείροντας το συναίσθημά του, μη στοχεύοντας αποκλειστικά στην όραση, αλλά στην πολυαισθητηριακότητα, η νέα έκθεση θα προσδώσει βάθος στην περιπλάνηση ανά τα εκθέματα και θα καλλιεργήσει ένα γόνιμο διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της Ελευσίνας. Και το Μουσείο, χωρίς να απεκδυθεί τον παραδοσιακό ρόλο της συλλογής, διαφύλαξης και μετάδοσης της πολιτισμικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές, θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στη σύγχρονη ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου του ως πολυδύναμου πολιτιστικού οργανισμού εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και πνευματικής μέθεξης.