Η τότε διαφήμιση του ΠΡΟΠΟ θυμίζει σε κάποιους άλλα χρόνια.

Γράφει η Δημοσιογράφος  Μαριάνθη Καλαμαράκη
Όταν μετά τον πόλεμο, η αξία των τροφίμων, ήταν περισσότερη από την αξία των χρημάτων.
Γιατί δεν υπήρχαν σε επάρκεια τρόφιμα.
Η τότε διαφήμιση του ΠΡΟΠΟ θυμίζει σε κάποιους αυτά τα χρόνια.
Σε εμάς μια από την συνέπεια του πολέμου.
Μαριάνθη Καλαμαράκη
Δημοσιογραφος