Θεσμικά, οικονομικά και λειτουργικού χαρακτήρα ζητήματα των Δήμων της Κρήτης, στη συνάντηση Γ. Κουράκη-Θ. Λιβάνιου

Ζητήματα Θεσμικού, Οικονομικού αλλά και Λειτουργικού χαρακτήρα που αφορούν τους δήμους της Κρήτης, τέθηκαν στη συνάντηση που είχε  με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, ο Πρόεδρος της Περιφερειακή Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης , Γιάννης Κουράκης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΠΕΔ Κρήτης, έμφαση δόθηκε ιδιαίτερα στην ελλείψει προσωπικού τόσο στους Ο.Τ.Α. της Κρήτης αλλά και στην ΠΕΔ Κρήτης το οποίο είναι χρήσιμο και απαραίτητο  για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους.

Τέλος συζητήθηκε και η συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του Υπουργείο Εσωτερικών και την Ένωση Δημάρχων Κρήτης.

19.1.2024