Θεόδωρου Λιανού και Αναστασίας Ψειρίδου ” Σώζοντας τον Πλανήτη “

                  Γιώργος Μοίρας Βιβλιοπαρουσίαση

Το βιβλίο Σώζοντας τον Πλανήτη, είναι μία πρωτότυπη έρευνα των Θεόδωρου Λιανού (Ομότιμου Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) και Αναστασίας Ψειρίδου (Καθηγήτριας Μικροοικονομικής του Παντείου Πανεπιστημίου).

Αντικείμενό της είναι η δεινή περιβαλλοντική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γη και οι επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις εξόδου από αυτήν.

Πιο αναλυτικά η μελέτη χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.

Το πρώτο παρουσιάζει την κατάσταση του πλανήτη (ρύπανση, υπερκατανάλωση πόρων και περιβαλλοντική υποβάθμιση).

Το δεύτερο τις βασικές θέσεις του Ανθρωποκεντρισμού και του Οικοκεντρισμού.

Το τρίτο τις διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την αποτροπή της οικολογικής καταστροφής (πράσινη οικονομία, πράσινη ανάπτυξη, αποανάπτυξη, οικοσοσιαλισμός, οικομοντερνισμός).

Το τέταρτο παρουσιάζει τις απόψεις των συγγραφέων στις οποίες κυριαρχούν οι ιδέες της μείωσης του παγκοσμίου πληθυσμού και της αλλαγής των καταναλωτικών προτύπων (στο γενικότερο πλαίσιο της θεωρίας της Σταθερής Οικονομίας). 

Εισαγωγή και αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου μπορείτε να δείτε εδώ και να το παραγγείλετε εδώ.

13.6.2022