Ινδία-G-20: Συναινετική διακήρυξη, αλλά χωρίς καταδίκη της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η ομάδα της G20 στη σύνοδο κορυφής απέφυγε την καταδίκη της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά κάλεσε όλα τα κράτη να απόσχουν από τη χρήση βίας για την κατάληψη εδαφών.

Η συναίνεση προκάλεσε έκπληξη καθώς η ομάδα είναι βαθιά διχασμένη σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τα δυτικά κράτη να πιέζουν νωρίτερα για έντονη καταδίκη της Ρωσίας στη Διακήρυξη των Ηγετών, ενώ άλλες χώρες απαίτησαν να δοθεί έμφαση σε ευρύτερα οικονομικά ζητήματα.

Ακολουθούν αποσπάσματα από τη διακήρυξη:

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

– Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όλα τα κράτη πρέπει να ενεργούν με τρόπο συνεπή με τους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ στο σύνολό του

– Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όλα τα κράτη πρέπει να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας επιδιώκοντας εδαφική κατάκτηση κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους

– Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η χρήση ή η απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων είναι απαράδεκτη

– Για την κρίση στην Ουκρανία, “υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και εκτιμήσεις για την κατάσταση” – Η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και οι προσπάθειες αντιμετώπισης κρίσεων καθώς και η διπλωματία και ο διάλογος είναι κρίσιμες

– «Η σημερινή εποχή δεν πρέπει να έχει πολέμους».

ΣΙΤΗΡΑ/ ΤΡΟΦΙΜΑ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

– (Η 20) Καλεί τη Ρωσία και την Ουκρανία να διασφαλίσουν άμεσες και απρόσκοπτες παραδόσεις σιτηρών, τροφίμων και λιπασμάτων από την Ρωσία και την Ουκρανία

– Τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της επισιτιστικής και ενεργειακής ασφάλειας, ζήτησε να σταματήσει η καταστροφή με στρατιωτικά μέσα ή άλλου είδους επιθέσεις σε υποδομές

– Παραμένει το ενδεχόμενο για υψηλά επίπεδα αστάθειας στις αγορές τροφίμων και ενέργειας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

– «Θα προστατεύσει τους ευάλωτους, μέσω της προώθησης της δίκαιης ανάπτυξης και της ενίσχυσης της μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας»

– Επιβεβαιώνει τη δέσμευση για τη συναλλαγματική ισοτιμία του Απριλίου 2021 που ανέλαβαν οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των τραπεζών μας

– Υποστηρίζουμε τις συστάσεις υψηλού επιπέδου του συμβουλίου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για ρύθμιση, εποπτεία και επίβλεψη κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων, δραστηριοτήτων

– Οι υπουργοί Οικονομικών μας, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών θα συζητήσουν την προώθηση του οδικού χάρτη για τα κρυπτονομίσματα στη συνάντησή τους τον Οκτώβριο

– Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού και θεμιτό ανταγωνισμό αποθαρρύνοντας τον προστατευτισμό και τις πρακτικές που στρεβλώνουν την αγορά

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

– Ανάγκη επιτάχυνσης των προσπαθειών για τη σταδιακή κατάργηση της αμείωτης ενέργειας από άνθρακα, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες

– Θα εργαστεί για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης χαμηλού κόστους για τις αναπτυσσόμενες χώρες για να υποστηρίξει τη μετάβασή τους σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα

– Θα συνεχίσει και θα ενθαρρύνει τις προσπάθειες για τον τριπλασιασμό της ικανότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως μέσω των υφιστάμενων στόχων και πολιτικών, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες έως το 2030

– Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να αναλάβουμε δράση για την αύξηση της βιώσιμης χρηματοδότησης

– Επαναλαμβάνουμε τη χρήση μηχανισμών τιμολόγησης και μη τιμολόγησης των εκπομπών άνθρακα και των κινήτρων για ουδετερότητα άνθρακα και για μηδενικές εκπομπές άνθρακα

– Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για αυξημένες παγκόσμιες επενδύσεις για την επίτευξη των κλιματικών μας στόχων της συμφωνίας του Παρισιού

– Καταγράφουμε την ανάγκη για 5,8-5,9 τρισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο πριν από το 2030 που απαιτείται για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως για τις ανάγκες τους να υλοποιήσουν τους στόχους τους για τις εκπομπές

– (Η G20) Καλεί τα μέρη να θέσουν έναν φιλόδοξο, διαφανή και ανιχνεύσιμο νέο συλλογικό ποσοτικό στόχο χρηματοδότησης για το κλίμα το 2024, από ένα κατώτατο όριο 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

– Δεσμεύεται για την προώθηση της ανθεκτικής ανάπτυξης αντιμετωπίζοντας επειγόντως και αποτελεσματικά τις αδυναμίες του χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες

– Κάνει έκκληση για ταχεία ολοκλήρωση της αντιμετώπισης του χρέους για την Αιθιοπία

ΥΓΕΙΑ

– Παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής υγείας

– Θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη συστημάτων υγείας ανθεκτικών στο κλίμα και χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε συνεργασία με πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες (MDBs)

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ