Ιράν: Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την εκτέλεση του κ. Habib Chaab

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την εκτέλεση στο Ιράν του Σουηδοϊρανού υπηκόου Habib Chaab και υπενθυμίζει για άλλη μια φορά την έντονη αντίθεσή της κατά της εφαρμογής της θανατικής ποινής σε οποιαδήποτε περίσταση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του κ. Chaab και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στη Σουηδία.

Η θανατική ποινή παραβιάζει το αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή που κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελεί την έσχατη σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική τιμωρία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ιράν να απόσχει από οποιεσδήποτε μελλοντικές εκτελέσεις και να ακολουθήσει συνεπή πολιτική για την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Ο αυξανόμενος αριθμός υπηκόων ΕΕ και δύο υπηκόων ΕΕ-Ιράν που κρατούνται αυθαίρετα στο Ιράν, οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην προξενική πρόσβαση σε υπηκόους της ΕΕ, η άρνηση της προξενικής προστασίας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, παραβιάζουν ευθέως το διεθνές δίκαιο.

6.5.2023