Ιράν: Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πριν από ένα χρόνο, η 22χρονη Mahsa Amini σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση στην ιρανική αστυνομία ηθικής. Ο θάνατός της πυροδότησε ένα πανεθνικό κίνημα γυναικών και ανδρών που ζητούσαν τον σεβασμό, την προστασία και την εκπλήρωση των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τους.

Η απάντηση σε αυτό το κύμα διαμαρτυριών από τις ιρανικές αρχές ήταν η καταστολή που προκάλεσε εκατοντάδες θανάτους, χιλιάδες άδικες κρατήσεις και ζημιές. Η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης και άλλες ελευθερίες του πολίτη περιορίζονται όλο και περισσότερο. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν εξακολουθεί να είναι κρίσιμη.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παροτρύνουν τις ιρανικές αρχές να τηρήσουν αυστηρά τις αρχές που κατοχυρώνονται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο οποίο το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος. Καλούμε το Ιράν να εξαλείψει, στη νομοθεσία και στην πράξη, όλες τις μορφές συστημικών διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών στη δημόσια και ιδιωτική ζωή και να λάβει μέτρα που να ανταποκρίνονται στο φύλο για την πρόληψη και τη διασφάλιση της προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών από τη σεξουαλική βία και τη βία λόγω φύλου σε όλες τις μορφές του. Η ΕΕ πιστεύει και υπερασπίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής και εκτός σύνδεσης, και η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή σε κάθε περίπτωση. Μια ισχυρή και ελεύθερη κοινωνία των πολιτών είναι απαραίτητη.

Είμαστε τρομοκρατημένοι από τη χρήση σκληρών ποινών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης της θανατικής ποινής, σε βάρος διαδηλωτών και επαναλαμβάνουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στη θανατική ποινή ανά πάσα στιγμή, σε όλους τους χώρους και σε όλες τις περιστάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχητική αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράν τον περασμένο χρόνο, η ΕΕ καλεί τις ιρανικές αρχές να απόσχουν από μελλοντικές εκτελέσεις, να παράσχουν τη δέουσα διαδικασία σε όλους τους κρατούμενους και να ακολουθήσουν συνεπή πολιτική για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Η ΕΕ υπενθυμίζει επίσης ότι βάσει του διεθνούς δικαίου η απαγόρευση των βασανιστηρίων είναι απόλυτη. Δεν υπάρχουν λόγοι, περιστάσεις ή εξαιρέσεις που θα μπορούσαν να επικαλεστούν ως δικαιολογία για τη χρήση του.

Επιπλέον, καλούμε το Ιράν να εφαρμόσει τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος, να επιτρέψει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στη χώρα για τους αρμόδιους κατόχους ειδικών διαδικασιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ και να συνεργαστεί πλήρως με το ανεξάρτητο, διεθνές Fact- Αποστολή εύρεσης που δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να απαιτεί να λογοδοτήσουν οι δράστες της βίας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ΕΕ καλεί επίσης το Ιράν να σταματήσει αμέσως την απαράδεκτη και παράνομη πρακτική της αυθαίρετης κράτησης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της ΕΕ και των διπλών πολιτών ΕΕ-Ιράν και να τους αφήσει αμέσως ελεύθερους.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιβεβαιώνουν την σθεναρή υποστήριξή τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των ιρανών γυναικών και ανδρών και στις φιλοδοξίες τους. Ως αποτέλεσμα, συνεχίζουμε να εξετάζουμε όλες τις κατάλληλες επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ζητημάτων ανησυχίας σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

15.9.2023