Ιράν: Το Συμβούλιο διευρύνει τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ

Το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου της ΕΕ για περιοριστικά μέτρα ενόψει της στρατιωτικής υποστήριξης του Ιράν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Αυτό το πλαίσιο, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023, απαγορεύει επί του παρόντος την εξαγωγή εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και παραγωγή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων ( UAV ) από την ΕΕ στο Ιράν και προβλέπει ταξιδιωτικούς περιορισμούς και μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων κατά προσώπων που είναι υπεύθυνα, υποστηρίζουν ή εμπλέκονται στο πρόγραμμα του UAV του Ιράν .

Ενόψει της συνεχιζόμενης στρατιωτικής υποστήριξης του Ιράν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας καθώς και μη κρατικών ενόπλων ομάδων στη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας , και μετά τις επιθέσεις ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων εναντίον του Ισραήλ στις 13 Απριλίου 2024, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η ικανότητα της ΕΕ να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα θα καλύπτει πλέον όχι μόνο UAV, αλλά και πυραύλους . Η ΕΕ θα μπορεί πλέον να στοχεύει πρόσωπα και οντότητες που προμηθεύουν, πωλούν ή εμπλέκονται με άλλο τρόπο στη μεταφορά πυραύλων και UAV του Ιράν:

  • για την υποστήριξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
  • χρησιμοποιείται από ένοπλες ομάδες και οντότητες για να υπονομεύσει την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας , ή
  • κατά παράβαση της απόφασης 2216 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

Όσοι στοχοποιούνται θα υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση ταξιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων , άμεσα ή έμμεσα, προς ή προς όφελος φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που αναφέρονται στον κατάλογο .

Επιπλέον, θα απαγορευτεί η εξαγωγή περαιτέρω εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη και παραγωγή UAV από την ΕΕ στο Ιράν.

Ιστορικό

Στις 14 Απριλίου 2024, η ΕΕ καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους του Ιράν κατά του Ισραήλ στις 13 Απριλίου 2024, ως άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια.

Στα συμπεράσματά του στις 21-22 Μαρτίου 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, να σταματήσουν αμέσως να παρέχουν υλική υποστήριξη στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Στα συμπεράσματά του της 17ης Απριλίου 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε έντονα και κατηγορηματικά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και επανέλαβε την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον λαό του Ισραήλ και τη δέσμευσή του για την ασφάλεια του Ισραήλ και την περιφερειακή σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ιράν και τους αντιπροσώπους του να σταματήσουν όλες τις επιθέσεις και προέτρεψε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι η ΕΕ θα λάβει περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν, ιδίως σε σχέση με UAV και πυραύλους. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη συμβολή στην αποκλιμάκωση και την ασφάλεια στην περιοχή.

14.5.2024