ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Σημαντικές κοινωνικές δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από τον δήμο μας, αξιοποιώντας το πρόγραμμα Ο.Χ.Ε Δυτικής Αθήνας, διευρύνοντας και ενισχύοντας το υπάρχον δίκτυο των πολύχρονων κοινωνικών υπηρεσιών.

Στόχος είναι η παροχή της μέγιστης κοινωνικής φροντίδας.

Ειδικότερα προβλέπονται:

  • Πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και δυσκολιών στη συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας με έμφαση στα παιδιά ΑμεΑ.
  • Κοινωνική υπηρεσία για το σχολείο, με σκοπό την υποστήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στο ρόλο τους (συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχαγωγία, δημιουργική απασχόληση).
  • Ενίσχυση με Παιδαγωγούς του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του δήμου μας.
  • Κατ΄ οίκον υπηρεσίες συμβουλευτικής νέων γονέων για τη φροντίδα των ανήλικων παιδιών.
  • Ενδυνάμωση των νέων για τη συμμετοχή τους στα κοινά.
  • Υποστήριξη νέων που έχουν αναλάβει τη φροντίδα ασθενών ή ηλικιωμένων στην οικογένεια τους.
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός και εξειδικευμένη συμβουλευτική για την απασχόληση

Τα παραπάνω υποστηρίζονται από εξειδικευμένους επιστήμονες υψηλών δεξιοτήτων, Παιδίατρο, Παιδοψυχολόγο, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Παιδαγωγούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς Επιστήμονες, Επισκέπτη υγείας, Σύμβουλο Απασχόλησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ηθοποιό και Μουσικό.

Η υποδοχή των αιτημάτων γίνεται στις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου μας.

Δημαρχείο, Αριστομένους 8, 2132019304, 6, 9, 7.