Κατά στάδια η διεξαγωγή του πανελλήνιου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Σε στάδια θα μπορεί να διεξάγεται ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ σύμφωνα με Τροπολογία ΥΠΕΣ , σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που ψηφίζεται  στη Βουλή. Να σημειωθεί ότι ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να γίνει τον Μάρτιο του 2023, ενώ η προκήρυξη αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη ο διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. Στο πρώτο στάδιο διεξαγωγής του διαγωνισμού θα εκδίδεται η πρόσκληση- προκήρυξη για τη συμμετοχή υποψηφίων διαφόρων κλάδων- ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ. Στο δεύτερο στάδιο θα εκδίδεται η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.

30.9.2022