Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών: Το Συμβούλιο ζητά τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύναψη της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Το Συμβούλιο ζήτησε σήμερα τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έγκριση των αποφάσεων σχετικά με τη σύναψη από την ΕΕ της σύμβασης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).

Paulina Brandberg, Υπουργός Ισότητας των Φύλων
και  Αναπληρώτρια Υπουργός Απασχόληση

Μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία. Όσο συνεχίζεται αυτή η αποτρόπαια κατάσταση, δεν θα μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα την ισότητα των φύλων. Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ισχυρό σημάδι της δέσμευσής μας να τερματίσουμε αυτή τη βία και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και δίωξη αυτών των πράξεων.

Paulina Brandberg, Υπουργός Ισότητας των Φύλων και Αναπληρώτρια Υπουργός Απασχόλησης

Με τη δέσμευση να εφαρμόσει τη σύμβαση, η ΕΕ θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών εντός της ΕΕ και παγκοσμίως. Η σύναψη της σύμβασης θα συμβάλει στην επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Θα ενισχύσει επίσης το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στον τομέα του ποινικού δικονομικού δικαίου.

Ιστορικό

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι το πρώτο διεθνές μέσο που στοχεύει στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών ορίζοντας ολοκληρωμένα νομικά και πολιτικά μέτρα για την πρόληψη αυτής της βίας και την προστασία και βοήθεια των θυμάτων. Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα για τη συλλογή δεδομένων, την ευαισθητοποίηση, την ποινικοποίηση της βίας κατά των γυναικών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. Αντιμετωπίζει επίσης τη διάσταση της βίας με βάση το φύλο σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης.

Τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2014 και υπεγράφη από την ΕΕ στις 13 Ιουνίου 2017.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης καλύπτει θέματα που εμπίπτουν τόσο στην αρμοδιότητα της ΕΕ όσο και στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η απόφαση για τη σύναψη της ΕΕ καλύπτει μόνο τα θέματα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ.

21.2.2023