Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ για τον εορτασμό της 20ής επετείου

Πριν από 20 χρόνια, τέθηκε σε ισχύ το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).

Η υιοθέτηση του Καταστατικού της Ρώμης υπήρξε ένα σημαντικό βήμα προόδου στην εξέλιξη της διεθνούς έννομης τάξης και μια σημαντική πρόοδος στον παγκόσμιο αγώνα κατά της ατιμωρησίας. Το ΔΠΔ είναι το πρώτο μόνιμο ποινικό δικαστικό όργανο οικουμενικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε για τη δίωξη των δραστών των σοβαρότερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Ρώμης.

Καλούμε όλα τα κράτη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν στο Καταστατικό της Ρώμης προκειμένου να τερματιστεί η ατιμωρησία των δραστών των πιο σοβαρών διεθνών εγκλημάτων. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να προωθούν την καθολική επικύρωση του Καταστατικού της Ρώμης και την αποτελεσματική εσωτερική εφαρμογή του. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε πολιτική και οικονομική υποστήριξη στο Δικαστήριο, για να του επιτρέψουμε να εκτελεί αποτελεσματικά την εντολή του και για λογαριασμό των θυμάτων.

Από τη σύστασή του, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει διανύσει πολύ δρόμο: από τις πρώτες παραπομπές από τα Κράτη Μέρη το 2004 έως την πρώτη απόφαση του ΔΠΔ το 2009 και την πρώτη απόφαση για αποζημιώσεις στα θύματα το 2012. Οι αποφάσεις-ορόσημα του συνέβαλαν στην καταπολέμηση την ατιμωρησία και την ανάπτυξη της διεθνούς ποινικής νομολογίας, για παράδειγμα σχετικά με τα σεξουαλικά εγκλήματα και τα εγκλήματα με βάση το φύλο, τη στρατολόγηση και χρήση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και την καταστροφή πολιτιστικών αγαθών.

Τονίζουμε τον σημαντικό ρόλο του Δικαστηρίου για την απονομή δικαιοσύνης στα θύματα αφάνταστων φρικαλεοτήτων, δίνοντάς τους φωνή δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις διαδικασίες του, παρέχοντας βοήθεια και επιδικάζοντας αποζημιώσεις.

Το ICC προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. Η συνεχιζόμενη διαδικασία αναθεώρησης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του συστήματος του Καταστατικού της Ρώμης είναι μια ευκαιρία να καταστεί το Δικαστήριο πιο αποτελεσματικό και αποτελεσματικό. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εξέταση των συστάσεων της Ανεξάρτητης Επισκόπησης Εμπειρογνωμόνων, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώμης και σεβόμενοι την εισαγγελική και δικαστική ανεξαρτησία του Δικαστηρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι το ΔΠΔ είναι ένα δικαστήριο έσχατης λύσης, συμπληρωματικό των εθνικών δικαιοδοσιών. Τα κράτη φέρουν την πρωταρχική ευθύνη να ερευνούν, να διώκουν και να προσάγουν τους δράστες των πιο σοβαρών διεθνών εγκλημάτων στη δικαιοσύνη. Τα Κράτη Μέρη έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται με το Δικαστήριο σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης. Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποτελεσματικότητά του, το ΔΠΔ εξαρτάται επίσης από την εθελοντική συνεργασία σε τομείς όπως η μετεγκατάσταση μαρτύρων, η εκτέλεση των ποινών και η προσωρινή και οριστική απελευθέρωση των κρατουμένων. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για τη συνεργασία και να ανταλλάξουμε πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες εθνικές πρακτικές.

Το ΔΠΔ έχει επιτύχει ουσιαστικό δικαστικό έργο και έχει επιταχύνει σημαντικά τον ρυθμό της δραστηριότητάς του με πολλαπλές συνεχιζόμενες έρευνες σε όλες σχεδόν τις περιοχές του κόσμου. Ο μεγάλος φόρτος εργασίας του Συνεδρίου απαιτεί επίσης αυξημένους και βιώσιμους πόρους. Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη να καταβάλουν τις οικονομικές συνεισφορές τους πλήρως και έγκαιρα.

Σε αυτήν την επέτειο, επιβεβαιώνουμε την αμέριστη υποστήριξή μας προς το Δικαστήριο, ως ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό όργανο. Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας στις υποχρεώσεις μας βάσει του Καταστατικού της Ρώμης και θα υποστηρίξουμε, θα υπερασπιστούμε και θα προωθήσουμε τις αρχές και τις αξίες του

30.6.2022