Κατερίνα Σακελλαροπούλου ; Συνάντηση με τον Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Γιάννη Κτιστάκι

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε τον Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Γιάννη Κτιστάκι, ο οποίος της παρέδωσε τιμητικά την πρώτη έντυπη έκδοση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη δημοτική γλώσσα.

Για τη μεταγλώττιση του κειμένου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης στη δημοτική και την ένταξή του στην ελληνική έννομη τάξη συνέδραμαν ουσιαστικά ο Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Στυλιανός-Ιωάννης Κουτνατζής, Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, και το Νομικό Γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, υπό τη διεύθυνση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Κωνσταντίνου Κουσούλη.

24.2.2023