Κατετέθη η τροπολογία για τη χρηματοδότηση και το ακατάσχετο των ποσών που θα λάβουν οι πληγέντες αγρότες

Στις 2 Νοεμβρίου πρόκειται να ψηφισθεί η τροπολογία που κατέθεσαν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία για την άμεση πληρωμή προκαταβολών στους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας.

Με την εν λόγω τροπολογία διασφαλίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης των αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου και φυτικής παραγωγής προς τους πληγέντες παραγωγούς της Θεσσαλίας, καθώς και το ακατάσχετο των ποσών που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Συνολικά κατετέθησαν 30.088 δηλώσεις για ζημιές που αφορούν στη φυτική παραγωγή και 2.366 δηλώσεις που αφορούν σε απώλεια ζωικού κεφαλαίου.

Η τροπολογία, η οποία έχει κατατεθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα», αφορά κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και γεωργούς της Θεσσαλίας και των λοιπών περιοχών που επλήγησαν από τις θεομηνίες Daniel και Elias.

Αυθημερόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, η οποία έχει ήδη προετοιμασθεί και είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία.

Εν συνεχεία, θα γίνει η μεταφορά από το υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζα της Ελλάδας150 εκατ. ευρώ, κατ’ αρχάς, για την πληρωμή προκαταβολών αποζημιώσεων τις οποίες ο ΕΛΓΑ θα πιστώσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων κτηνοτρόφων- μελισσοκόμων, εντός τριών εργασίμων ημερών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι προκαταβολές για τη φυτική παραγωγή θα καταβληθούν πριν από το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Μέχρι σήμερα έχουν πιστωθεί, σε 8.489 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες της Θεσσαλίας από την Κρατική Αρωγή, που διαχειρίζεται ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, συνολικά 19,8 εκατ. ευρώ

Τέλος, σε νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο την προσεχή Τρίτη, 31 Οκτωβρίου, ο κ. Αυγενάκης, περιλαμβάνονται σειρά διατάξεων που αφορούν τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας και υποδομές στην περιοχή, καθώς και μια σειρά ακόμα ρυθμίσεων που αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η τροπολογία έχει ως εξής:

«Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023

  1. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να χορηγείται ενίσχυση, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, ως αντιστάθμισμα για ζημιές στην φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023. Δικαιούχοι είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η δράση υλοποιείται από τον οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Για την υλοποίηση της δράσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μεταφέρονται πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ.
  2. Η ενίσχυση της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
  3. Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, εξειδικεύονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης και η μεθοδολογία προσδιορισμού του, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

28.10.2023