Κοινή δήλωση τύπου μετά την 11η σύνοδο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μαυροβουνίου

Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου (Συμβούλιο SA) πραγματοποίησε την ενδέκατη συνεδρίασή του στις 14 Ιουλίου 2022 στο Μαυροβούνιο. Της συνεδρίασης προήδρευσε ο κ. Josep Borrell Fontelles, Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, ο κ. Olivér Várhelyi, Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, που εκπροσωπούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Dritan Abazović, Πρωθυπουργός, εκπροσώπησε την πλευρά του Μαυροβουνίου.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το Συμβούλιο SA έλαβε χώρα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, υπογραμμίζοντας την κατηγορηματική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση ολόκληρης της περιοχής στην ΕΕ και την ενταξιακή διαδικασία του Μαυροβουνίου. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να γίνει απολογισμός της προόδου του Μαυροβουνίου στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και να προσβλέπουμε στην περαιτέρω εργασία που απαιτείται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής, καθώς και τα 33 κεφάλαια διαπραγματεύσεων που εξετάστηκαν έχουν ανοίξει και τρία κεφάλαια έχουν κλείσει προσωρινά. Οι συμμετέχοντες χαιρέτησαν τη στρατηγική κατεύθυνση και τη φιλοδοξία του Μαυροβουνίου στην ΕΕ να προχωρήσει στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με βάση τη συνεχιζόμενη μεταρρυθμιστική πρόοδο και υπογράμμισαν τις προσδοκίες τους για ισχυρή πολιτική δέσμευση, γνήσια δέσμευση και οικοδόμηση συναίνεσης από όλους τους αρμόδιους θεσμούς και φορείς για την υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του Μαυροβουνίου στην ΕΕ.

Η πλευρά της ΕΕ επαίνεσε έντονα την πλήρη ευθυγράμμιση του Μαυροβουνίου με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ μετά την απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα του στρατηγικού προσανατολισμού και της δέσμευσης της χώρας στον στόχο της ένταξης στην ΕΕ. Οι συμμετέχοντες χαιρέτησαν επίσης τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει για την εφαρμογή των κυρώσεων και ενθάρρυναν να συνεχίσουν με τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που έχουν εγκριθεί.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι το επόμενο ορόσημο είναι η εκπλήρωση των ενδιάμεσων σημείων αναφοράς για τα Κεφάλαια 23 και 24. Από την άποψη αυτή σημείωσαν τη δέσμευση του Μαυροβουνίου στον τομέα του κράτους δικαίου και ενθάρρυναν το Μαυροβούνιο να συνεχίσει να εργάζεται για την εφαρμογή όλων των σχετικών πτυχών του συμπλέγματος θεμελιωδών στοιχείων. Μόλις το Μαυροβούνιο αντιμετωπίσει όλα τα κενά που απομένουν στους τομείς της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και επιταχύνει και εμβαθύνει τις μεταρρυθμίσεις για την ανεξαρτησία, τον επαγγελματισμό και τη λογοδοσία του δικαστικού συστήματος, το Μαυροβούνιο θα είναι σε θέση να κάνει περαιτέρω βήματα προς τα εμπρός στη διαδικασία προσχώρησης. Οι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι ο ρυθμός αυτής της εργασίας θα καθοριστεί από το Μαυροβούνιο.

Η πλευρά της ΕΕ χαιρέτισε την πρόοδο που σημείωσε το Μαυροβούνιο όσον αφορά την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας του με το κεκτημένο της ΕΕ και την εφαρμογή των δεσμεύσεών του στο πλαίσιο των εμπορικών και εμπορικών διατάξεων της ΣΣΣ. Ενθάρρυνε το Μαυροβούνιο να προχωρήσει γρήγορα με νέους διορισμούς στις διαπραγματευτικές δομές και να διατηρήσει έμπειρο προσωπικό σε θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ.

Η ΕΕ επαίνεσε επίσης τις αρχές για την έγκαιρη και στοχευμένη πολιτική ανταπόκρισή τους στην οικονομική κρίση, η οποία προσαρμόστηκε ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. Επαίνεσε επίσης την κυβέρνηση για την οικονομική ανάκαμψη που παρατηρήθηκε από το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Η ΕΕ υπογράμμισε, ταυτόχρονα, ότι η ανάκαμψη μετά την COVID-19 θα εξαρτηθεί από τις συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκρατήσει τις δημόσιες δαπάνες, να μειώσει το έλλειμμα και θέσει τα δημόσια οικονομικά (και την οικονομία γενικότερα) σε μια βιώσιμη πορεία. Αυτές οι προσπάθειες θα γίνουν ακόμη πιο κεντρικές καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έπληξαν και την οικονομία του Μαυροβουνίου.

Οι συμμετέχοντες χαιρέτησαν επίσης την εποικοδομητική δέσμευση του Μαυροβουνίου για σχέσεις καλής γειτονίας και περιφερειακή συνεργασία, που αποτελούν ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Μαυροβουνίου και συμβάλλουν στη σταθερότητα, τη συμφιλίωση και ένα κλίμα που ευνοεί την αντιμετώπιση ανοιχτών διμερών ζητημάτων και τις κληρονομιές του παρελθόντος.

Η ΕΕ κάλεσε το Μαυροβούνιο να επιταχύνει την εφαρμογή όλης της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ, ιδίως των προγραμμάτων που έχουν ανατεθεί στο Μαυροβούνιο υπό έμμεση διαχείριση. Ως ο μεγαλύτερος πάροχος οικονομικής βοήθειας του Μαυροβουνίου, η ΕΕ επανέλαβε τη δέσμευσή της να βοηθήσει το Μαυροβούνιο στην εντατικοποίηση των μεταρρυθμιστικών εργασιών, με σαφή εστίαση στα γνωστά κρίσιμα κενά του κράτους δικαίου μέσω ενδελεχούς σχεδιασμού. Υπογράμμισε επίσης ότι απαιτείται η ενίσχυση του κράτους δικαίου, μαζί με την ικανότητα της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η ανάληψη οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Το Συμβούλιο SA πραγματοποίησε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στο Μαυροβούνιο και την περιφερειακή κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια.

14.7.2022