Κοινή δήλωση τύπου του Shavkat Mirziyoyev, Προέδρου της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν και του Charles Michel

Στις 28 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Τασκένδη μεταξύ του κ. Shavkat Mirziyoyev, Προέδρου της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν και του κ. Charles Michel, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια μιας θερμής και φιλικής συνάντησης, ο Πρόεδρος Shavkat Mirziyoyev και ο Πρόεδρος Charles Michel επιβεβαίωσαν ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις μεταξύ του Ουζμπεκιστάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανυψωθεί σε ένα ποιοτικά νέο επίπεδο και έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένο χαρακτήρα.

Τα μέρη χαιρέτησαν την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τους δεσμούς και τη διαπεριφερειακή συνεργασία με το Ουζμπεκιστάν και την Κεντρική Ασία.

Τα μέρη συμφώνησαν να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για να δώσουν νέα ώθηση στις σχέσεις μεταξύ του Ουζμπεκιστάν και της ΕΕ και να τις εμβαθύνουν περαιτέρω.

Τα μέρη σημείωσαν την παραγωγική δραστηριότητα των κοινών μηχανισμών διμερούς και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικής χρήσης των δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων τους.

Τα μέρη χαιρέτησαν την πρόσφατη μονογραφή της Συμφωνίας Ενισχυμένης Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, η οποία πρόκειται να ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις μεταξύ του Ουζμπεκιστάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσει τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πολιτικής, οικονομίας, ασφάλειας και ανθρώπινης διάστασης.

Οι Πρόεδροι εξέφρασαν την ελπίδα ότι αυτό το βασικό έγγραφο θα υπογραφεί και θα επικυρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Τα μέρη δήλωσαν ότι θα τηρούν αυστηρά τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τους παγκοσμίως αναγνωρισμένους κανόνες διεθνούς δικαίου στις διεθνείς υποθέσεις και τις διμερείς σχέσεις και θα υποστηρίζουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία με βάση τις αρχές της ισότητας, της αμοιβαίας κατανόησης και της αμοιβαίας εκτίμησης συμφερόντων.

Η ευρωπαϊκή πλευρά επιβεβαίωσε την υποστήριξή της για την πολιτική των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ανάπτυξη του Νέου Ουζμπεκιστάν και την ελπίδα ότι αυτές θα είναι βιώσιμες και μη αναστρέψιμες.

Οι Πρόεδροι εκτίμησαν τον εποικοδομητικό διάλογο και την ενεργό αλληλεπίδραση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Τα μέρη είναι αποφασισμένα να προωθήσουν περαιτέρω την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Ουζμπεκιστάν και της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημείωσε με ικανοποίηση τη διαρκώς αυξανόμενη προσοχή της ηγεσίας του Ουζμπεκιστάν στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, της χειραφέτησης των γυναικών, των νέων και των παιδιών και διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει την ολοκληρωμένη βοήθεια για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων αυτές τις περιοχές. Η ΕΕ τόνισε τη σημασία του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Στο πλαίσιο της συνέχειας, έχει δοθεί προτεραιότητα στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, των τελευταίων τεχνολογιών, των βέλτιστων πρακτικών και των υψηλών προτύπων των εταιρειών της ΕΕ στο Ουζμπεκιστάν.

Οι Πρόεδροι χαιρέτησαν τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομικής, εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ του Ουζμπεκιστάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χορήγηση στο Ουζμπεκιστάν του καθεστώτος του δικαιούχου της συμφωνίας ΣΓΠ+ της ΕΕ τον Απρίλιο του 2021 έγινε σημαντικό βήμα από αυτή την άποψη, το οποίο άνοιξε την πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ουζμπεκικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ.

Τα μέρη έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη για κοινές προσπάθειες για την επιτάχυνση της εφαρμογής της Στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία και χαιρέτησαν τη Διάσκεψη Συνδεσιμότητας ΕΕ-Κεντρικής Ασίας: Παγκόσμια πύλη για την αειφόρο ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2022 στη Σαμαρκάνδη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης, η πλευρά του Ουζμπεκιστάν είναι έτοιμη να προτείνει την έγκριση «Οδικού Χάρτη» για την υλοποίηση κοινών έργων σε τομείς προτεραιότητας συνεργασίας.

Η δημιουργία διαδρόμων βιώσιμων μεταφορών έχει καθοριστεί ως βασικός παράγοντας για την αύξηση του αμοιβαίου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης επιλογών για περαιτέρω ανάπτυξη της πολυτροπικής διαδρομής της Υπερκασπίας.

Οι Πρόεδροι συζήτησαν τη σημασία της επέκτασης της χωρητικότητας των λιμένων, της αύξησης των στόλων πορθμείων και σιδηροδρομικών μεταφορών, της εναρμόνισης των τελωνειακών διαδικασιών, της εισαγωγής ψηφιακών λύσεων για τη διακίνηση φορτίου και τη διέλευση των συνόρων. Η υλοποίηση τέτοιων έργων είναι πλήρως συνεπής με τους στόχους και τους στόχους της πρωτοβουλίας της ΕΕ Global Gateway.

Η ουζμπεκική πλευρά εξήγησε τη σημασία του έργου κατασκευής του σιδηροδρόμου Termez-Mazari-Sharif-Kabul-Peshawar, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα.

Η ουζμπεκική πλευρά εξέφρασε την ετοιμότητά της να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την προσέλκυση ΑΞΕ, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών της ΕΕ.

Τα μέρη χαιρέτησαν την έγκριση και την έναρξη εφαρμογής του Πολυετούς Ενδεικτικού Προγράμματος 2021-2027 της ΕΕ για οικονομική και τεχνική βοήθεια προς το Ουζμπεκιστάν.

Τόνισαν τη σημασία της χρήσης του υπάρχοντος σημαντικού δυναμικού για αμοιβαία επωφελή συνεργασία στον τομέα της ψηφιοποίησης, της πράσινης οικονομίας και της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης του νερού, μεταξύ άλλων μέσω της εισαγωγής προηγμένης ευρωπαϊκής εμπειρίας και της υλοποίησης κοινών έργων σε αυτούς τους τομείς.

Η ουζμπεκική πλευρά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνεχή υποστήριξή της στις πρωτοβουλίες του Ουζμπεκιστάν για τα ύδατα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ιδίως για τη σύσταση του Πολυεταίρου Καταπιστευματικού Ταμείου του ΟΗΕ για την Ανθρώπινη Ασφάλεια για την περιοχή της Θάλασσας της Αράλης. Τα μέρη συμμερίζονται τη σημασία των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του.

Τα μέρη υπογράμμισαν τη σημασία της εμβάθυνσης της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης της ενδελεχούς αξιοποίησης των δυνατοτήτων των προγραμμάτων Erasmus+ και «Horizon Europe».

Η Ουζμπεκιστάν πρότεινε να φιλοξενήσει το πρώτο Φόρουμ Τουρισμού ΕΕ-Κεντρικής Ασίας στο Ουζμπεκιστάν το 2023.

Συζητήθηκαν τα επίκαιρα θέματα της περιφερειακής και διεθνούς ατζέντας.

Σημειώθηκε η σημασία της συνέχισης των κοινών προσπαθειών όσον αφορά την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Κεντρική Ασία.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί η μετατροπή του Αφγανιστάν σε πηγή μόνιμης απειλής για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

Η πρόληψη της επικείμενης ανθρωπιστικής καταστροφής κατά τη χειμερινή περίοδο, ιδίως η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον αφγανικό λαό, έχει υπογραμμιστεί ως προτεραιότητα.

Η ουζμπεκική πλευρά περιέγραψε την πρωτοβουλία της για τη σύσταση Διεθνούς Ομάδας για να διαπραγματευτεί με την προσωρινή κυβέρνηση του Αφγανιστάν για να συμφωνηθεί ο αλγόριθμος για την έγκαιρη εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων των μερών.

Για να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα, και οι δύο πλευρές μοιράστηκαν απόψεις σχετικά με την αναγκαιότητα μιας πολιτικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς και παροχής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, στο Αφγανιστάν.

Εν κατακλείδι, οι Πρόεδροι επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση ενός ανοιχτού και εποικοδομητικού διαλόγου και εταιρικής σχέσης μεταξύ του Ουζμπεκιστάν και της ΕΕ, καθώς και για την προώθηση της περαιτέρω επέκτασης της περιφερειακής συνεργασίας και συνδεσιμότητας με βάση τις αρχές της καλής γειτονίας, του αμοιβαίου σεβασμού, της εμπιστοσύνης και της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη κανόνες του διεθνούς δικαίου προκειμένου να μετατραπεί η Κεντρική Ασία σε μια περιοχή ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

28.10.2022