Κοινή προμήθεια πυρομαχικών και πυραύλων της ΕΕ για την Ουκρανία: Το Συμβούλιο συμφωνεί για στήριξη 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Ειρήνης

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα ένα μέτρο βοήθειας ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ειρήνης (EPF) που θα συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της ανθεκτικότητας της Ουκρανίας να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα και να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό από τη συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα.

Το μέτρο βοήθειας θα χρηματοδοτήσει την παροχή στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις βλημάτων πυροβολικού διαμετρήματος 155 mm και, εάν ζητηθεί, πυραύλων που θα προμηθεύονται από κοινού τα κράτη μέλη της ΕΕ από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Josep Borrell
Η σημερινή απόφαση είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα για την παράδοση περισσότερων πυρομαχικών στην Ουκρανία. Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται σημαντικές ποσότητες πυρομαχικών για να υπερασπιστούν τον ουκρανικό λαό και έδαφος. 
Το χρειάζονται γρήγορα. Μαζί με την προηγούμενη απόφαση για την ταχεία παροχή πυρομαχικών από τα υπάρχοντα αποθέματα, δεσμεύουμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τον σκοπό αυτό, ανεβάζοντας τη συνολική στρατιωτική υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία στα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Josep Borrell, Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας

Το μέτρο θα υποστηρίξει την κοινή προμήθεια πυρομαχικών και πυραύλων από οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους στην ΕΕ ή τη Νορβηγία και που παράγουν αυτά τα πυρομαχικά και πυραύλους στην ΕΕ ή τη Νορβηγία. Οι αλυσίδες εφοδιασμού αυτών των φορέων μπορεί να περιλαμβάνουν φορείς που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν την παραγωγή τους εκτός της ΕΕ ή της Νορβηγίας. Το μέτρο θα καλύπτει επίσης τις παραδόσεις πυρομαχικών και πυραύλων που έχουν περάσει από ένα σημαντικό στάδιο της κατασκευής τους στην ΕΕ ή τη Νορβηγία που συνίσταται στην τελική συναρμολόγηση.

Για να είναι επιλέξιμες για αποζημίωση από το EPF, οι συμβάσεις προμηθειών ή οι παραγγελίες αγοράς θα πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 στο πλαίσιο ενός υφιστάμενου έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) ή μέσω συμπληρωματικών έργων κοινής απόκτησης υπό την ηγεσία ενός κράτους μέλους.

Η σημερινή απόφαση εφαρμόζει το κομμάτι 2 της συμφωνίας του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2023 σχετικά με μια προσέγγιση τριών τροχιών που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της παράδοσης και της κοινής προμήθειας πυρομαχικών πυροβολικού με σκοπό την παροχή ενός εκατομμυρίου φυσιγγίων πυροβολικού στην Ουκρανία εντός δώδεκα μηνών από το Συμβούλιο συμφωνία.

Είχε προηγηθεί η έγκριση ενός άλλου πακέτου στήριξης στο πλαίσιο του EPF αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που επέτρεψε στην ΕΕ να αποζημιώσει τα κράτη μέλη για πυρομαχικά εδάφους-εδάφους και πυροβολικού, καθώς και πυραύλους που δωρίστηκαν στην Ουκρανία από υπάρχοντα αποθέματα ή από τον επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων υφιστάμενων παραγγελίες κατά την περίοδο 9 Φεβρουαρίου έως 31 Μαΐου 2023 (κομμάτι 1). Το κομμάτι 3 της δέσμης πυρομαχικών, με τη μορφή νόμου για την υποστήριξη της παραγωγής πυρομαχικών (ASAP), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2023.

Το Συμβούλιο θα λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου βοήθειας προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο στην εφαρμογή της συμφωνίας του Συμβουλίου για την προσέγγιση των τριών οδών.

Μαζί με τα προηγούμενα πακέτα στρατιωτικής υποστήριξης, το μέτρο βοήθειας που εγκρίθηκε σήμερα ανεβάζει τη συνολική συνεισφορά της ΕΕ για την Ουκρανία για τη στήριξη της παράδοσης στρατιωτικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του EPF σε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, η Αποστολή Στρατιωτικής Βοήθειας της ΕΕ για την υποστήριξη της Ουκρανίας (EUMAM Ukraine) συνεχίζει να ενισχύει τη στρατιωτική ικανότητα των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενισχυμένη με δύο μέτρα βοήθειας του EPF αξίας 61 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση της παροχής εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκπαίδευση .

Αυτές οι προσπάθειες αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή στην υποστήριξή της προς τον ουκρανικό στρατό στην υπεράσπιση της χώρας έναντι της παράνομης ρωσικής επίθεσης.

Ιστορικό

Στις 2 Μαρτίου 2023, ο Ύπατος Εκπρόσωπος έλαβε αίτημα από την Ουκρανία να βοηθήσει η ΕΕ τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις με την προμήθεια βλημάτων πυροβολικού διαμετρήματος 155 mm.

Στις 20 Μαρτίου 2023, το Συμβούλιο συμφώνησε σε μια προσέγγιση τριών τροχιών με σκοπό την επιτάχυνση της παράδοσης και των κοινών προμηθειών, με στόχο ένα εκατομμύριο φυσίγγια πυροβολικού για την Ουκρανία σε κοινή προσπάθεια εντός των επόμενων 12 μηνών, και ζήτησε την ταχεία υλοποίηση αυτών των τριών κομματιών.

Στις 13 Απριλίου 2023, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/810, για την εφαρμογή της γραμμής 1, αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο του μέτρου βοήθειας που εγκρίθηκε με την απόφαση 2022/338. Αυτό το κομμάτι θα χρηματοδοτήσει την αποζημίωση δωρεών υλικού από υπάρχοντα αποθέματα ή από επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων υφιστάμενων παραγγελιών, που παραδόθηκαν κατά την περίοδο 9 Φεβρουαρίου 2023 – 31 Μαΐου 2023, σχετικά με πυρομαχικά εδάφους-εδάφους και πυροβολικού και, εάν ζητηθεί, πυραύλων.

Στις 3 Μαΐου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον νόμο για την υποστήριξη της παραγωγής πυρομαχικών (ASAP) εφαρμόζοντας έτσι την οδό 3 της προσέγγισης που συμφωνήθηκε στις 20 Μαρτίου. Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει στοχευμένα μέτρα – συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης – με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ και την αντιμετώπιση της τρέχουσας έλλειψης πυρομαχικών και πυραύλων καθώς και των συστατικών τους.

Το EPF δημιουργήθηκε το 2021 για να υποστηρίξει εταίρους σε όλο τον κόσμο στους τομείς του στρατού και της άμυνας, με απώτερο στόχο την πρόληψη των συγκρούσεων, τη διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας.

5.5.2023