Κοσσυφοπέδιο: Το Συμβούλιο δίνει πράσινο φως για τα ταξίδια χωρίς βίζα

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τα ταξίδια χωρίς θεώρηση για τους κατόχους διαβατηρίων που εκδίδονται από το Κοσσυφοπέδιο.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στους κατόχους διαβατηρίων του Κοσσυφοπεδίου να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς βίζα για περίοδο παραμονής 90 ημερών σε οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών. Αυτή η εξαίρεση από την υποχρέωση θεώρησης θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Εξουσιοδότησης Ταξιδιών (ETIAS) ή από την 1η Ιανουαρίου 2024, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Οι νέοι κανόνες πρέπει τώρα να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουν να υπογραφούν και να δημοσιευτούν στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Maria Malmer Stenergard
Το Κοσσυφοπέδιο έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να βελτιώσει τη διαχείριση της ασφάλειας και της μετανάστευσης και να ευθυγραμμίσει την πολιτική του για τις θεωρήσεις με εκείνη της ΕΕ. Ελπίζουμε ότι η συνεργασία μας σε αυτούς τους τομείς θα συνεχίσει να είναι γόνιμη.
Υπουργός Μετανάστευσης της Σουηδίας, Maria Malmer Stenergard

Ιστορικό

Το Κοσσυφοπέδιο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλα τα τμήματα του οδικού χάρτη για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Βάσει αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή πρότεινε την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους κατόχους διαβατηρίων που εκδίδονται από το Κοσσυφοπέδιο. Η εξαίρεση από την υποχρέωση θεώρησης θα διασφαλίσει ότι ολόκληρη η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων υπόκειται στο ίδιο καθεστώς θεώρησης.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισης της πολιτικής για τις θεωρήσεις, μέσω του μηχανισμού μετά την ελευθέρωση των θεωρήσεων.

* Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν θίγει τις θέσεις για το καθεστώς και είναι σύμφωνος με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

9.3.2023