Κυβερνητικές πηγές σχετικά με επικείμενες αλλαγές στην κυβέρνηση

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι:

«Κανείς δεν συζητάει για ανασχηματισμό.

Αλλά για στοχευμένες διορθωτικές κινήσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω».

3.1.2024