Κυρώσεις: Το Συμβούλιο προσθέτει την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των εγκλημάτων της ΕΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα ομόφωνα απόφαση για την προσθήκη της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των «εγκλημάτων της ΕΕ» που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ.

Η ΕΕ απάντησε με αποφασιστικότητα στον απρόκλητο και αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Έχει υιοθετήσει έναν άνευ προηγουμένου αριθμό κυρώσεων για να στοχεύσει την οικονομία της Ρωσίας και να εμποδίσει την ικανότητά της να συνεχίσει αυτή την επιθετικότητα. Για να πετύχει, η εφαρμογή τους απαιτεί κοινή προσπάθεια και η σημερινή απόφαση είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι θα σταματήσουν οι προσπάθειες παράκαμψης αυτών των μέτρων.

Πάβελ Μπλάζεκ, Τσέχος Υπουργός Δικαιοσύνης

Πάβελ Μπλάζεκ, Τσέχος Υπουργός Δικαιοσύνης

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια σειρά περιοριστικών μέτρων στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και είναι σημαντικό τα μέτρα αυτά να εφαρμοστούν πλήρως. Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικούς ορισμούς για το τι συνιστά παραβίαση περιοριστικών μέτρων και ποιες κυρώσεις πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικούς βαθμούς επιβολής των κυρώσεων και σε κίνδυνο καταστρατήγησης αυτών των μέτρων, επιτρέποντας ενδεχομένως στα υπό κυρώσεις πρόσωπα να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα περιουσιακά τους στοιχεία και να υποστηρίζουν καθεστώτα που στοχεύουν τα μέτρα της ΕΕ.

Η συμπερίληψη της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των «εγκλημάτων της ΕΕ» είναι το πρώτο από τα δύο βήματα για τη διασφάλιση παρόμοιου βαθμού επιβολής κυρώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και για την αποτροπή απόπειρες παράκαμψης ή παραβίασης μέτρων της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Μετά την έκδοση αυτής της απόφασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση οδηγίας που θα περιέχει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και τις κυρώσεις για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Αυτό το σχέδιο οδηγίας θα πρέπει στη συνέχεια να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ιστορικό

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να θεσπίσουν ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων σε τομείς ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή διάσταση. Οι τομείς του εγκλήματος που αναφέρονται επί του παρόντος σε αυτό το άρθρο είναι η τρομοκρατία, η εμπορία ανθρώπων και η σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, η παράνομη διακίνηση όπλων, το ξέπλυμα χρήματος, η διαφθορά, η παραχάραξη μέσων πληρωμής, το έγκλημα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το οργανωμένο έγκλημα.

Στις 25 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης για την επέκταση του καταλόγου αυτών των τομέων εγκληματικότητας ώστε να συμπεριλάβει την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων που έλαβε η ΕΕ.

28.11.2022