Κ. Μαϊχόσογλου – Β. Ξυπολυτάς: “Διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του Πεντελικού Όρους”

Συνάντηση στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας και τον καθορισμό στρατηγικών για την προστασία και την ανάπλαση του Πεντελικού Όρους, είχαν ο νέος πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. – δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς και η δήμαρχος Διονύσου Κατερίνα Μαϊχόσογλου, στο δημαρχείο Διονύσου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Διονύσου, η  Κατερίνα Μαϊχόσογλου «στάθηκε στη σημασία διαφύλαξης της φυσικής κληρονομιάς και την ενίσχυση των πυροφυλάξεων, καθώς και στην καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών αναφορικά με την προστασία του δάσους. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για χρηματοδότηση και υλικοτεχνική υποστήριξη από την Πολιτεία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική προστασία και η αναγέννηση της περιοχής.

Ο νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι «η προστασία του Πεντελικού Όρους είναι συνυφασμένη με την προστασία της ίδιας μας της ζωής»,  και ανέλυσε τα πλάνα του για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης του Όρους, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις αναδάσωσης και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης».

Οι δήμαρχοι, προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Διονύσου, συμφώνησαν στη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών αλλά και των μαθητών στους Δήμους, οι οποίοι ανήκουν στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού Όρους.

«Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αμοιβαία δέσμευση για συνεχή συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του Πεντελικού Όρους. Η δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για το μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια μπορεί να επιτευχθεί η αειφορία και η ευημερία της περιοχής», καταλήγει η ανακοίνωση.

29.5.2024