Λίβανος: Η ΕΕ επεκτείνει το πλαίσιο για στοχευμένες κυρώσεις

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση με την οποία παρατείνεται για ένα έτος, έως τις 31 Ιουλίου 2023, το πλαίσιο για στοχευμένα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης στον Λίβανο.

Αυτό το πλαίσιο, που εγκρίθηκε αρχικά στις 30 Ιουλίου 2021, προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων κατά προσώπων και οντοτήτων που ευθύνονται για την υπονόμευση της δημοκρατίας ή του κράτους δικαίου στον Λίβανο, και αυτό μέσω οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • παρεμπόδιση ή υπονόμευση της δημοκρατικής πολιτικής διαδικασίας παρεμποδίζοντας επίμονα τον σχηματισμό κυβέρνησης ή παρεμποδίζοντας ή υπονομεύοντας σοβαρά τη διεξαγωγή εκλογών·
  • παρεμπόδιση ή υπονόμευση της υλοποίησης σχεδίων που έχουν εγκριθεί από τις λιβανικές αρχές και υποστηρίζονται από σχετικούς διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, για τη βελτίωση της λογοδοσίας και της χρηστής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα ή την εφαρμογή κρίσιμων οικονομικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα και θέσπιση διαφανούς και αμερόληπτης νομοθεσίας για τις εξαγωγές κεφαλαίων·
  • σοβαρό οικονομικό παράπτωμα, που αφορά τα δημόσια κεφάλαια, στο βαθμό που οι σχετικές πράξεις καλύπτονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, και η μη εξουσιοδοτημένη εξαγωγή κεφαλαίων.
    Οι κυρώσεις συνίστανται σε απαγόρευση ταξιδιού στην ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για πρόσωπα και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για οντότητες. Επιπλέον, τα πρόσωπα και οι οντότητες της ΕΕ απαγορεύεται να διαθέτουν κεφάλαια σε αυτούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Ιστορικό

Στις 7 Δεκεμβρίου 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία σημείωσε με αυξανόμενη ανησυχία ότι η σοβαρή χρηματοπιστωτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση που έχει ριζώσει στον Λίβανο συνέχισε να επιδεινώνεται τους προηγούμενους μήνες και ότι ο πληθυσμός του Λιβάνου ήταν ο πρώτος που υποφέρουν από τις αυξανόμενες δυσκολίες στη χώρα. Υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για τις λιβανικές αρχές να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οικοδομηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας και κάλεσε όλους τους ενδιαφερομένους και τις πολιτικές δυνάμεις του Λιβάνου να υποστηρίξουν τον επείγοντα σχηματισμό μιας αξιόπιστης και υπεύθυνης κυβέρνησης στον Λίβανο, ικανή να εφαρμόσει τα απαραίτητα μεταρρυθμίσεις.

Έκτοτε, το Συμβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένα σοβαρή ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στον Λίβανο και έχει επανειλημμένα καλέσει τις λιβανικές πολιτικές δυνάμεις και τους ενδιαφερόμενους φορείς να ενεργήσουν προς το εθνικό συμφέρον.

Στις 30 Ιουλίου 2021 το Συμβούλιο ενέκρινε πλαίσιο για στοχευμένα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η έγκαιρη διεξαγωγή των πρόσφατων γενικών εκλογών στις 15 Μαΐου 2022 δεν έχει ακόμη μετατραπεί στον σχηματισμό μιας πλήρους κυβέρνησης και η ευπρόσδεκτη υπογραφή μιας συμφωνίας σε επίπεδο προσωπικού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στις 7 Απριλίου 2022 μένει να μετατραπεί σε συμφωνία εκταμίευσης με το ΔΝΤ.

Εν τω μεταξύ, η οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο συνεχίζει να επιδεινώνεται και οι άνθρωποι συνεχίζουν να υποφέρουν.

Η Ένωση παραμένει έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα πολιτικής της για να συμβάλει σε μια βιώσιμη διέξοδο από την τρέχουσα κρίση και να αντιδράσει σε περαιτέρω επιδείνωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και της οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κατάστασης στον Λίβανο.

Η σταθερότητα και η ευημερία του Λιβάνου είναι ζωτικής σημασίας για ολόκληρη την περιοχή και για την Ευρώπη. Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό του λαού του Λιβάνου αυτή την ώρα ανάγκης. Ωστόσο, είναι υψίστης σημασίας η ηγεσία του Λιβάνου να παραμερίσει τις διαφορές της και να εργαστεί από κοινού για να σχηματίσει κυβέρνηση και να θεσπίσει τα μέτρα που απαιτούνται για να οδηγήσει τη χώρα προς μια βιώσιμη ανάκαμψη.

26.7.2022

Τελευταία Άρθρα

Green Life

Η Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά φιλοξένησε την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, γεύμα εργασίας με τίτλο: “H Προετοιμασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας για το Παρίσι 2024” με επίτιμο προσκεκλημένο ομιλητή τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ε. και Μέλος της ΔΟΕ για την Ελλάδα κ. Σπύρο Καπράλο.