Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Η ΕΕ απαριθμεί εννέα άτομα υπεύθυνα για παραβιάσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σήμερα, το Συμβούλιο επέβαλε περιοριστικά μέτρα κατά εννέα ατόμων από το Κονγκό και τη Ρουάντα που είναι υπεύθυνα για πράξεις που συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ( ΛΔΚ ) και για τη διατήρηση της ένοπλης σύγκρουσης, της αστάθειας και της ανασφάλειας στη ΛΔΚ.

Οι καταχωρίσεις περιλαμβάνουν μέλη μη κρατικών ενόπλων ομάδων που δραστηριοποιούνται στο ανατολικό και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, συγκεκριμένα M23, Twirwaneho, ADF, APCLS, CODECO/ALC, FDLR/FOCA καθώς και ένα μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων του Κονγκό ( FARDC ) και ένα μέλος της αμυντικής δύναμης της Ρουάντα (RDF).

Συνολικά, τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ που σχετίζονται με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εκλογική παρεμπόδιση στη ΛΔΚ ισχύουν πλέον για συνολικά 24 άτομα . Όσοι ορίζονται υπόκεινται σε ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων . Επιπλέον, οι πολίτες και οι εταιρείες της ΕΕ απαγορεύεται να διαθέτουν κεφάλαια σε αυτούς.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη χώρα. Είναι έτοιμο να καταγράψει κάθε νέο άτομο που εμπλέκεται σε σοβαρές παραβιάσεις ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και εκείνους που εμποδίζουν την εκλογική διαδικασία και είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ένοπλης σύγκρουσης, της αστάθειας και της ανασφάλειας ή για υποκίνηση βίας.

Οι σχετικές νομικές πράξεις έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικό

Αυτόνομα ατομικά περιοριστικά μέτρα της ΕΕ ενόψει της κατάστασης στη ΛΔΚ εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο για πρώτη φορά το 2016 ως απάντηση σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην παρεμπόδιση της εκλογικής διαδικασίας.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2022, το Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει τα κριτήρια καθορισμού ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή μεμονωμένων περιοριστικών μέτρων κατά φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που υποστηρίζουν, υποστηρίζουν ή επωφελούνται από την ένοπλη σύγκρουση, την αστάθεια ή την ανασφάλεια στη ΛΔΚ, ως καθώς και εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την υποκίνηση βίας ή την εκμετάλλευση της ένοπλης σύγκρουσης, της αστάθειας και της ανασφάλειας στη ΛΔΚ, μεταξύ άλλων μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης και εμπορίου φυσικών πόρων.

28.7.2023