ΛΔΚ/Βόρεια Κορέα: Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου

Η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά την εκτόξευση από τη ΛΔΚ ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου που προσγειώθηκε στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ιαπωνίας στις 18 Νοεμβρίου. Η ΕΕ ανησυχεί βαθιά για τέτοιες επικίνδυνες, παράνομες και απερίσκεπτες ενέργειες.

Οι συνεχείς προσπάθειες της Πιονγκγιάνγκ να αναπτύξει όλο και πιο απειλητικά μέσα για την παράδοση όπλων μαζικής καταστροφής απειλεί όλες τις χώρες. Η ΕΕ προτρέπει τη ΛΔΚ να σταματήσει αμέσως τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες που παραβιάζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και αυξάνουν τις διεθνείς και περιφερειακές εντάσεις.

Η ΕΕ καλεί τη ΛΔΚ να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η ΛΔΚ πρέπει να εγκαταλείψει όλα τα πυρηνικά της όπλα, οποιαδήποτε άλλα όπλα μαζικής καταστροφής, τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και τα υπάρχοντα πυρηνικά προγράμματα, με πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο, και να σταματήσει αμέσως όλες τις σχετικές δραστηριότητες.

Η ΛΔΚ δεν μπορεί και δεν θα έχει ποτέ το καθεστώς ενός κράτους με πυρηνικά όπλα βάσει της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Είναι κρίσιμο το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ανταποκριθεί με τον κατάλληλο τρόπο προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή που θέτει η ΛΔΚ για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η ΕΕ υπενθυμίζει το καθήκον όλων των μελών του ΟΗΕ να αναλάβουν δράση για την πλήρη εφαρμογή των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η ΕΕ επιμένει ότι η ΛΔΚ θα επιστρέψει στην πλήρη συμμόρφωση με τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων ως κράτος που δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα και τη Συμφωνία Συνολικών Διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ, και θέτει σε ισχύ το πρόσθετο πρωτόκολλο. Ταυτόχρονα, η ΕΕ προτρέπει την Πιονγκγιάνγκ να υπογράψει και να επικυρώσει τη Συνθήκη Συνολικής Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών.

Η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της με την Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας και προτρέπει για άλλη μια φορά τη ΛΔΚ να ξαναρχίσει ουσιαστικό διάλογο με όλα τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη. Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει κάθε ουσιαστική διπλωματική διαδικασία και δεσμεύεται να συνεργαστεί με όλους τους σχετικούς εταίρους για να οικοδομήσει μια βάση για βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια και να λάβει μέτρα με στόχο την επιδίωξη της πλήρους, επαληθεύσιμης και μη αναστρέψιμης αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου.

19.11.2022