ΛΔΚ/Βόρεια Κορέα: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ

Η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά την παράνομη εκτόξευση από τη ΛΔΚ ενός βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς στις 4 Οκτωβρίου 2022 που πέταξε πάνω από το έδαφος της Ιαπωνίας εν μέσω πολλαπλών εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για μια ακόμη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ιαπωνίας που κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η πράξη αντιπροσωπεύει σοβαρή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και παγκοσμίως και υπονομεύει το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης.

Η ΕΕ καταδικάζει αυτές τις επαναλαμβανόμενες παράνομες προκλήσεις και καλεί τη ΛΔΚ να απόσχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις διεθνείς και περιφερειακές εντάσεις. Η ΛΔΚ πρέπει να συμμορφωθεί αμέσως με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εγκαταλείποντας όλα τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής και τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της με πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο και να σταματήσει αμέσως κάθε σχετική δραστηριότητα.

Η ΕΕ τονίζει ότι οι παράνομες ενέργειες που έλαβε η ΛΔΚ δεν μπορούν και δεν πρόκειται ποτέ να της προσδώσουν το καθεστώς ενός κράτους που διαθέτει πυρηνικά όπλα σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT) ή οποιοδήποτε άλλο ειδικό καθεστώς. Η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις σχετικές αποφάσεις του ΣΑΗΕ και καλεί όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόσουν επίσης πλήρως όλες τις κυρώσεις του ΣΑΗΕ. Η ΕΕ προτρέπει τη ΛΔΚ να επιστρέψει αμέσως στην πλήρη συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις της βάσει της NPT ως κράτος που δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα και της Συνολικής Συμφωνίας Διασφαλίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και να θέσει σε ισχύ ένα πρόσθετο πρωτόκολλο σε αυτήν τη συμφωνία και να τηρήσει όλες τις άλλες διεθνείς υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΑΗΕ.

Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με την Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας και προτρέπει τη ΛΔΚ να σταματήσει τις επιθετικές και αποσταθεροποιητικές της ενέργειες, να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να ξαναρχίσει το διάλογο με τους σχετικούς εταίρους. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει κάθε ουσιαστική διπλωματική διαδικασία και δεσμεύεται να συνεργαστεί με όλους τους σχετικούς εταίρους για να οικοδομήσει μια βάση για βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια και να λάβει μέτρα που στοχεύουν στην επιδίωξη της Πλήρους, Επαληθεύσιμης, Μη αναστρέψιμης Αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου.

7.10.2022