Λ. Ζαγορίτης από το Συνήγορο του Καταναλωτή για την ετήσια έκθεση 2021: αύξηση κατά 76% οι αναφορές στον τομέα της ενέργεια σε σχέση με το 2020

Στην ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής που αφορά στα πεπραγμένα του 2021, ο Λ. Ζαγορίτης αναφέρει σε ένα απόσπασμα της έκθεσης τα εξής:

“Τα έντονα προβλήματα που σημειώθηκαν την πρώτη χρονιά της πανδημίας κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο (αθέμιτες πρακτικές), τις αερομεταφορές, τα οργανωμένα ταξίδια και τα ξενοδοχειακά καταλύματα (ακυρώσεις κρατήσεων), αλλά και τις ταχυμεταφορές (καθυστερήσεις στις επιδόσεις), εξομαλύνθηκαν και σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίστηκαν πλήρως μέσα στο 2021. Η επίλυση των υποθέσεων αυτών ήταν αποτέλεσμα και των διαρκών προσπαθειών και των επιτυχημένων παρεμβάσεων της Αρχής, καθώς και των αντιστοίχων χειρισμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, που αντιμετώπισε με επιτυχία ανάλογα ζητήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ωστόσο, οι καταναλωτές βρέθηκαν αυτή τη χρονιά αντιμέτωποι, εκτός των άλλων, με υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να δοκιμαστούν οι οικονομικές αντοχές τους και αρκετοί να φτάσουν σε αδιέξοδο.
Η παγιωμένη πλέον κατάσταση, η οποία πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις το πρώτο τρίμηνο του 2022, προκλήθηκε κυρίως από τον ανεξέλεγκτο και συχνά αυθαίρετο τρόπο ενεργοποίησης της λεγόμενης ρήτρας αναπροσαρμογής από αρκετούς προμηθευτές ενέργειας στις συνδέσεις
κυμαινόμενου τιμολογίου. Ο τρόπος ενεργοποίησης υπήρξε εξόχως αδιαφανής, καθώς κάποιοι προμηθευτές ενέργειας δεν ενημέρωναν ορθά και επαρκώς τους καταναλωτές, ενώ χρησιμοποιούσαν διαφορετικό τύπο και τρόπο υπολογισμού της ρήτρας, χωρίς οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα επαλήθευσης. Η αδιαφάνεια στις χρεώσεις ώθησε τις τιμές κατανάλωσης προς τα πάνω και επέφερε σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, που πρέπει να λειτουργεί εξισορροπητικά και διορθωτικά στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Σε αυτές τις συνθήκες, οι πολίτες από την πρώτη στιγμή στράφηκαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή, όπως αποτυπώνεται στις χιλιάδες αναφορές που κατατέθηκαν στην Αρχή, αλλά και όπως προκύπτει από το γεγονός ότι η ενέργεια ήταν ο μόνος εμπορικός κλάδος που το 2021
παρουσίασε αύξηση και, μάλιστα, της τάξης του 76,6% σε σχέση με το 2020. Σημειωτέων ότι οι υποθέσεις που έφτασαν στην Αρχή αφορούσαν κυρίως σημαντικές αυξήσεις των λογαριασμών, με χρεώσεις έως και πολλαπλάσιες των προηγούμενων περιόδων. Επιπλέον, οι αναφορές των
καταναλωτών αφορούσαν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, έλλειψη ενημέρωσης ή και παραπλάνηση ως προς την ύπαρξη ρήτρας αναπροσαρμογής, μονομερείς μετατροπές συμβάσεων και χρεώσεις χωρίς την προαπαιτούμενη ενημέρωση προ εξήντα ημερών, αλλά και την επιβολή -παρανόμως- ρήτρας πρόωρης αποδέσμευσης από συμβάσεις κυμαινόμενου τιμολογίου. Ανεδείχθη, έτσι, η σοβαρότητα και η συχνότητα των προβλημάτων σε αυτόν τον κοινωνικά ευαίσθητο τομέα της αγοράς.
Η παρέμβαση της Αρχής υπήρξε ουσιαστική, καθώς διαπιστώσαμε πολύ γρήγορα το πρόβλημα, εντοπίσαμε και κατηγοριοποιήσαμε τις καταχρηστικές και παραβατικές συμπεριφορές και εγκαίρως, πριν το ζήτημα λάβει τις σημερινές διαστάσεις, προβήκαμε στη διατύπωση
πληθώρας συστάσεων προς προμηθευτές ενέργειας, υποδεικνύοντας την τήρηση της νομιμότητας κατά την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής, την αποχή από αθέμιτες ή και παράνομες εμπορικές πρακτικές και, εν κατακλείδι, τη μείωση των χρεώσεων τουλάχιστον κατά το ήμισυ. Κοινοποιήσαμε, δε, τις συστάσεις αυτές στα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και στην έχουσα εποπτικό ρόλο Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την παρέμβασή τους και την επιβολή κυρώσεων. Περαιτέρω, προβήκαμε και σε δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με την ανάγκη ρυθμιστικής
παρέμβασης για τη συνολική αντιμετώπιση του μείζονος αυτού κοινωνικού προβλήματος και, εν τέλει, για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής μέχρι να εφαρμοστεί με ενιαίο, διαφανή και σωστό τρόπο, ώστε να απαλλαγούν τα νοικοκυριά από ένα άδικο και εξοντωτικό βάρος, αλλά και για να επέλθει σταδιακά η ομαλοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.”

Για περισσότερη ενημέρωση: Στην ετήσια έκθεση για το 2021  Συνήγορος του Καταναλωτή υπάρχουν όλες οι καταγραφές για τα προιοντά και υπηρεσίες.