Μήνυμα του Ν. Ανδρουλάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία

Μήνυμα του Ν. Ανδρουλάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία:  Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε ως Πολιτεία για να εξασφαλίσουμε μια ζωή με ίσα δικαιώματα και ποιότητα διαβίωσης στα άτομα με αναπηρία. Να απαντήσουμε στις καθημερινές αγωνίες των οικογενειών τους.

Είναι απαραίτητη μια Εθνική Στρατηγική για τη συμπερίληψη και διαβίωση στην κοινότητα, με διασφάλιση της βιωσιμότητας των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας-Δημιουργικής Απασχόλησης και των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και Αυξημένης Προστασίας.

Εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης από την ειδική στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και αύξηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση.

Αλλά και επίλυση των συνταξιοδοτικών ζητημάτων, που θέτει το αναπηρικό κίνημα.