Μακροοικονομικός διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους στις 23 Μαΐου 2022

Η Προεδρία του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναντήθηκαν με τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στις 23 Μαΐου 2022 για να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις της οικονομικής κατάστασης, καθώς και τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, ιδίως όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας των Ουκρανών προσφύγων.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση βγήκε σταδιακά από την κρίση του COVID-19 και γνώρισε μια ισχυρή ανάπτυξη, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά ένα νέο οικονομικό σοκ. Πραγματοποιείται μέσω του υψηλότερου πληθωρισμού που οφείλεται στην άνοδο των τιμών της ενέργειας που επιβαρύνει την οικονομική ανάκαμψη. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας έντονος διάλογος μεταξύ όλων των οικονομικών παραγόντων είναι αποφασιστικός για τη βαθμονόμηση των απαντήσεων της οικονομικής μας πολιτικής, προκειμένου να προστατευθούν οι πιο ευάλωτες ομάδες, όπως ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι, και να μειωθεί η ενεργειακή μας εξάρτηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης να υποστηρίξει τους Ουκρανούς πρόσφυγες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Η ΕΕ έχει ήδη ανταποκριθεί αποτελεσματικά και θα συνεχίσει τις προσπάθειές της υπέρ της ένταξης των Ουκρανών προσφύγων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Bruno Le Maire, Γάλλος Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής και Ψηφιακής Κυριαρχίας

Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει καταστροφικό ανθρωπιστικό αντίκτυπο. Οι ανθρώπινες απώλειες αυξάνονται μέρα με τη μέρα και περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία αναζητώντας ασφάλεια. Επίσης πλήττει σκληρά την οικονομία της ΕΕ. Βλέπουμε τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και να διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού. Ωστόσο, η οικονομία της ΕΕ θα πρέπει να δει την ανάπτυξη να συνεχίζεται φέτος και το επόμενο έτος. Αυτό δείχνει την οικονομική μας ανθεκτικότητα. Οι αγορές εργασίας της ΕΕ ξεκίνησαν το έτος σε ισχυρές βάσεις, με ιστορικό χαμηλό επίπεδο ανεργίας και εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν. Δεν δείχνουν ακόμη σημάδια ψύξης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ, παρόλο που η αβεβαιότητα και οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι υψηλοί. Αυτός είναι ακόμη περισσότερος λόγος για να παραμείνει η ΕΕ στην πορεία των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων.

Valdis Dombrovskis, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, είχαμε μια πολύ πολύτιμη ανταλλαγή απόψεων για μια σειρά θεμάτων του μακροοικονομικού διαλόγου. Το πλαίσιο με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη φρικτή ανθρωπιστική κρίση μας πρόσφερε ένα αποθαρρυντικό σκηνικό, αλλά επιβεβαίωσε την ενότητα του σκοπού μας για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε πολιτικές που διασφαλίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχει επίσης ιδιαίτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή να διευκολυνθούν οι Ουκρανοί πρόσφυγες και να διασφαλιστεί ότι είναι πλήρως εξοπλισμένοι τόσο για την προσαρμογή όσο και για τη μετάβαση στις οικονομίες μας, όσο και αν διαρκέσει αυτό.

Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup

Απαιτείται επείγουσα δράση για την προστασία των εργαζομένων από την κρίση κόστους ζωής, για τη διασφάλιση θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων από τον αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τις επακόλουθες κυρώσεις και για την ένταξη των προσφύγων στην εργασία και τη ζωή στην ΕΕ. Η ETUC απορρίπτει τις εκκλήσεις για συγκράτηση των μισθών. Οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί συγκράτηση των μισθών για περισσότερο από μια δεκαετία και δεν μπορούν να μείνουν ήσυχοι ενώ ο πληθωρισμός μειώνει το βιοτικό επίπεδο και τα κέρδη φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ. Ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να επενδύσουν στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, να ενισχύσουν την κοινωνική προστασία και να λάβουν μέτρα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν την έκρηξη του πληθωρισμού, ιδίως στην ενέργεια και τα τρόφιμα. Για να το υποστηρίξει αυτό, η ETUC ζητά από την ΕΕ να αναχρηματοδοτήσει το SURE με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Η ETUC ζητά την παράταση της ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει γρήγορα προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των κανόνων οικονομικής πολιτικής της ΕΕ. Περισσότερο από ποτέ, αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτοι για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης σε οικονομικούς κραδασμούς.

Λούκα Βισεντίνι, Γενικός Γραμματέας της ETUC

Η οικονομία της ΕΕ, όπως και μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, εισέρχεται σε μια δύσκολη φάση. Οι υψηλότερες παγκόσμιες τιμές για την ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τα τρόφιμα προκαλούν τον πληθωρισμό στην ΕΕ και ασκούν πίεση τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά. Ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το γεγονός ότι οι υψηλότερες παγκόσμιες τιμές ενέργειας θα τείνουν να μειώσουν τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετάσχουν υπεύθυνα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς και να βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι οι προσωρινές αυξήσεις τιμών δεν θα οδηγήσουν σε αυξανόμενες προσδοκίες για τον πληθωρισμό και στη συνέχεια σε μια επιζήμια σπείρα μισθών-τιμών, που θα κινδύνευε να αποδυναμώσει τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη και την απασχόληση. προοπτικές.

Markus J. Beyrer, Γενικός Διευθυντής BusinessEurope

Η SGI Europe υποστηρίζει τις οικονομικές κυρώσεις για την αποτροπή της Ρωσίας και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία μας. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας και ο υψηλός πληθωρισμός οδηγούν σε αύξηση του κόστους εφοδιασμού για τις επιχειρήσεις και σε απώλεια πραγματικού εισοδήματος, ιδίως για τους πιο ευάλωτους. Είναι επείγον να διευκρινιστεί πώς να χρηματοδοτήσουμε ρεαλιστικά έργα υποδομής για να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα και να επιταχύνουμε τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν νέα μέτρα για την καλύτερη προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών με καλύτερη προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα σε βασικές υπηρεσίες και να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Το πρώτο βήμα είναι να συμφωνήσουμε σήμερα για την παράταση της γενικής ρήτρας διαφυγής του ΣΣΑ συνεχίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη αναθεώρησή του για καλύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Valeria Ronzitti, Γενική Γραμματέας της SGI Europe

Προτού η οικονομία της Ευρώπης μπορέσει πραγματικά να ανακάμψει από την πανδημία του Covid, αντιμετώπισε τεράστιους εξωτερικούς κραδασμούς που προήλθαν από τον πόλεμο της Ουκρανίας, τις σχετικές κυρώσεις και τη συνεχιζόμενη αύξηση του ιού. Ούτε η πρόσθετη ρευστότητα ούτε οι μαζικές αυξήσεις μισθών μπορούν να αντισταθμίσουν την απώλεια ευημερίας και δεν μπορούν να αντισταθμιστούν πλήρως από πρόσθετες επιδοτήσεις. Όλοι οι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν πλέον την κοινή ευθύνη να αποφύγουν τον πρόσθετο πληθωρισμό και να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις ΜΜΕ που βρίσκονται υπό πίεση, οι οποίες δεν μπορούν να αντέξουν την άνοδο των τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών προϊόντων.

Véronique Willems, Γενική Γραμματέας ΜΜΕ

Η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και η επακόλουθη προσφυγική κρίση είναι πάνω από όλα μια τρομερή ανθρώπινη τραγωδία που έχει επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο. Η προσφυγική κρίση αποτελεί πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και συγκεκριμένα στην ΕΕ. Είναι σκόπιμο να αναληφθεί ταχεία πολιτική δράση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την προετοιμασία για μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Το επόμενο βασικό βήμα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι η εφαρμογή όλων των σχετικών μέτρων με την υποστήριξη των κοινωνικών μας εταίρων. Υπό το πρίσμα του αγώνα για δημοκρατικές αξίες που διεξάγεται στην Ουκρανία, έχουμε υποχρέωση να το πράξουμε.

Μελλοντική Τσεχική Προεδρία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2022)

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει, και θα συνεχίσει να έχει, αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες της ΕΕ. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος θα επηρεάσει ευάλωτα νοικοκυριά και εταιρείες. Η οικονομική ανάπτυξη επικαλύπτεται από πολλές αβεβαιότητες και θα είναι σημαντικό να συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Ο μακροοικονομικός διάλογος με τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους χρησιμεύει ως σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών απαντήσεων. Και κυρίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τους Ουκρανούς πρόσφυγες και να διευκολύνει γρήγορα την είσοδό τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ.

Μελλοντική σουηδική Προεδρία (Ιανουάριος-Ιουν. 2023)

Ο επόμενος μακροοικονομικός διάλογος θα διοργανωθεί υπό την Τσεχική Προεδρία.

24.5.2022