Με το ελάχιστο εγγυημένο ειδόδημα διαβιούν 37.931 ανθρώποι στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα  δομών και δράσεων   που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση της  κοινωνικής συνοχής και την ισότιμη ένταξη ευάλωτων  κοινωνικά ομάδων   αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2021 που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Πρόκειται για δομές και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 230 εκατομμυρίων ευρώ, με κύρια πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και το νέο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027,  στο οποίο διασφαλίζεται η  απρόσκοπτη  συνέχιση όλων των  «καλών πρακτικών» κοινωνικών δομών  και υπηρεσιών  που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια ενώ επιπλέον εντάσσονται νέες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει η κοινωνία σήμερα.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Έκθεσης 2021 για την  κοινωνική ένταξη στη Θεσσαλία, «οι απότομες αλλαγές που επήλθαν εδώ και δυο έτη περίπου, έχουν όλο και περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας και σημαντικό μέρος του πληθυσμού δοκιμάστηκε τόσο σε υγειονομικό, αλλά και σε κοινωνικό- οικονομικό επίπεδο, αφού η πανδημία επηρέασε πολλούς τομείς προκαλώντας ένα μεγάλο πλήγμα στην απασχόληση με την αναστολή πολλών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενεργοποίησε  πρόσθετους σημαντικούς πόρους στον τομέα της Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19 με εξοπλισμό δημόσιων  δομών υγείας, ενίσχυση με προσωπικό και για την παροχή επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης σε πληγείσες επιχειρήσεις από τα δύο προγράμματα ΑΝΑΣΑ.

Τα Κέντρα Κοινότητας  που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια σε όλους τους Δήμους της Θεσσαλίας συνεχίζουν να αποτελούν το κύριο και σταθερό  μηχανισμό πρώτης υποδοχής για παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 245.035 επισκέψεις και  εγγράφηκαν  54.139 ωφελούμενοι, εκ των οποίων οι 50.897 ήταν νέες επισκέψεις και οι 6.271 ήταν νέοι ωφελούμενοι.

Οι ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2021 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχονται σε 37.931 ανθρώπους, εκ των οποίων η πλειοψηφία (58,18%) κατοικεί στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Το 2021  ξεκίνησε η λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας,  που αποτελεί  συντονιστικό μηχανισμό σε περιφερειακό επίπεδο για την κοινωνική ένταξη τη  δικτύωση και την πληροφόρηση. Στη  διαδικτυακή πύλη  thess-entaxis.gr  κάθε ωφελούμενος  μπορεί να αναζητήσει χρήσιμα στοιχεία για τις δομές παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών και τις υπηρεσίες που δικαιούται.

16.12.2022