Μια ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τις Μεγάλες Λίμνες: Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα που καθορίζουν την ανανεωμένη μακροπρόθεσμη δέσμευση της ΕΕ στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Ο πρωταρχικός στόχος και προτεραιότητα της ΕΕ είναι η προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, συμβάλλοντας στη μετατροπή των βασικών αιτιών της ανασφάλειας και της αστάθειας σε κοινές ευκαιρίες . Για αυτό, η ΕΕ προσφέρεται να στηρίξει τις χώρες της περιοχής, στις προσπάθειές τους να προχωρήσουν:

• Από τις εντάσεις στην εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα
• Από τη διακίνηση φυσικών πόρων στο εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. και
• Από τον ανταγωνισμό στη συνεργασία και την ένταξη

Η δέσμευση της ΕΕ θα δώσει προτεραιότητα στη στήριξη της δέσμευσης των χωρών για ειρήνη , σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών της περιοχής και στην προώθηση ενός περιβάλλοντος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εταιρικής σχέσης .

Η στρατηγική θα χρησιμεύσει ως πλαίσιο αναφοράς για όλες τις πολιτικές και τη δράση της ΕΕ στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών , βάσει των οποίων θα επιδιωχθεί αυξημένη συνοχή, συνέπεια και συνέχεια, με έμφαση στη ΛΔΚ, το Μπουρούντι, τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, αλλά και με άλλες χώρες και οργανισμοί στην περιοχή, τα Ηνωμένα Έθνη και οι διεθνείς εταίροι .

20.2.2023