Μισό εκατομμύριο γερμανικά μπαλκόνια διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες παραγωγής ρεύματος

Υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο τα γερμανικά μπαλκόνια που διαθέτουν ηλιακών συλλεκτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ξεπερνώντας το ορόσημο του μισού εκατομμυρίου. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας έκανε την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στο μπαλκόνι ως πιο τη δημοφιλή εναλλακτική λύση για πολλούς στη Γερμανία.

Στην  αύξηση συνέβαλε το επιδοτούμενο πρόγραμμα Solar Package I , το οποίο εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2023 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2024. Ο νέος κανονισμός ξεπέρασε αρκετά γραφειοκρατικά εμπόδια που καθιστούσαν δυσκίνητη την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάνελ στο μπαλκόνι

Το Solar Package I διευκολύνει τον καθένα να  αρχίσει να παράγει τη δική του ηλιακή ενέργεια. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όχι  μόνο οι  ιδιοκτήτες αλλά και οι ενοικιαστές, αφού  ζητήσουν την άδεια του ιδιοκτήτη πριν προχωρήσουν στην εγκατάσταση. Ωστόσο οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πολλά περιθώρια  για να αρνηθούν τέτοια αιτήματα από τους κανονισμούς που ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγκαταστήσουν οι ίδιοι τα ηλιακά πάνελ, αλλά πρέπει πρώτα να καταχωρήσουν τον «σταθμό παραγωγής ενέργειας στο μπαλκόνι» τους σε μια κυβερνητική βάση δεδομένων. Αυτά μπορούν να αγοραστούν σε έτοιμα σετ, ώστε να μην απαιτούν βαθιά τεχνογνωσία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους.

Συνήθως αποτελούνται από μία ή δύο ηλιακές μονάδες, έναν μετατροπέα και μια υποδοχή σύνδεσης για το οικιακό δίκτυο. Οι ηλιακές μονάδες παράγουν συνεχές ρεύμα, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται από τον μετατροπέα σε εναλλασσόμενο ρεύμα, το οποίο με τη σειρά του τροφοδοτείται απευθείας στο οικιακό δίκτυο. Οι οικιακές συσκευές μπορούν στη συνέχεια να λειτουργήσουν με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Ένα κιτ μπορεί να κοστίζει από 300 έως 1.000 ευρώ, έχει διάρκεια ζωής 25 χρόνια και τα  νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν κατά μέσο όρο 228 ευρώ ετησίως.

15.6.2024