Μολδαβία: Το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση να υπογράψει συμφωνία για επιχειρησιακή υποστήριξη της Frontex ενόψει της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας για το καθεστώς μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που διεξάγει ο Frontex. Η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προκειμένου να παρασχεθεί επιχειρησιακή υποστήριξη του Frontex στη Μολδαβία το συντομότερο δυνατό στο πλαίσιο της προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας.

Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης να αποστείλει το σχέδιο απόφασης για τη σύναψη της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για την τελική σύναψη της συμφωνίας.

Μια συμφωνία για το καθεστώς θα επιτρέψει στον Frontex να συνδράμει τη Μολδαβία στη διαχείριση των συνόρων, μέσω της ανάπτυξης ομάδων που μπορούν να υποστηρίξουν τις μολδαβικές αρχές σε καθήκοντα όπως η εγγραφή και οι συνοριακοί έλεγχοι.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, περισσότεροι από 300.000 πρόσφυγες εισήλθαν στη Μολδαβία και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Οι αρχές διαχείρισης των συνόρων της Μολδαβίας αντιμετωπίζουν την πρόκληση της ρύθμισης αυτής της εισροής προσφύγων ενώ παρακολουθούν τα σύνορα με μια ενεργή εμπόλεμη ζώνη.

Η ΕΕ παρέχει επί του παρόντος υποστήριξη σε αυτές τις προσπάθειες μέσω υφιστάμενης συμφωνίας εργασίας με τον Frontex που συνήφθη το 2008, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, την εκπαίδευση και το συντονισμό ορισμένων κοινών επιχειρησιακών μέτρων. Στις 14 Μαρτίου 2022, το Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για το καθεστώς, η οποία θα επιτρέψει πρόσθετη επιχειρησιακή υποστήριξη για την ταχεία αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων.

17.3.2022